Alumniyhteistyön muotoja

Mentorointi- ja kummitoiminta

 

Mentorointi- ja kummitoiminta on alumnien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita heidän ammatillisessa kehittymisessään ja madaltaa kynnystä työelämään siirtymisessä. Sibelius-Akatemiassa on mentorointiohjelma maisterivaiheen opiskelijoille. Teatterikorkeakoulussa kummitoimintaa on sekä kandidaatti- että maisteriohjelmissa.

 

Alumniresidenssit


Kuvataideakatemia ja sen yhteistyökumppanit tukevat alumniensa työskentelyä ja kansainvälistymistä residenssien avulla. 

 

Taiteilijatapaamiset

 

Taideyliopiston alumnit  ovat alansa tunnustettuja taiteilijoita, joita pyydetään säännöllisesti kertomaan taiteilijuudestaan opiskelijoille. Tutustuminen erilaisiin työuriin ja -kokemuksiin on tärkeää jo opiskeluaikana.

 

Alumnipuheenvuorot 

 

Alumneja kutsutaan myös erilaisiin tilaisuuksiin tuomaan tervehdyksensä, esimerkiksi puhumaan publiikissa valmistuville opiskelijoille ja avajaisissa.