Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on yksi Taideyliopiston strategisista tavoitteista, ja se näkyy kaikessa toiminnassa - niin koulutuksessa, taiteellisessa toiminnassa kuin tutkimuksessa. Taideyliopistolla on yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa.
 

Opiskelijayhteisöömme kuuluu kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, vaihto-opiskelijoita ja harjoittelijoita. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään tiiviskursseja, työpajoja, festivaaleja ja näyttelyitä. Akatemiat järjestävät englanninkielistä opetusta ja niissä vierailee säännöllisesti ulkomaisia opettajavieraita. Opetuksessa käytetään myös etäopetusteknologiaa ja oppimisalustoja kansainvälisessä yhteistyössä.
 

Akatemiat ja niiden koulutusohjelmat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten verkostojen toimintaan ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Yhteistyösopimukset perustuvat osapuolien kiinnostukseen kehittää koulutusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta yhteistyössä. 
 

Taideyliopisto ymmärtää tehtävänsä ja vastuunsa globaaleissa kysymyksissä sekä kehitysyhteistyössä. Se toimii erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa, joiden tavoitteena on osaamisen kartuttaminen ja yliopistotasoisen taidekoulutuksen kehittäminen.

Erasmus-peruskirja

Erasmus-peruskirja

Taideyliopistolle on myönnetty korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja (ECHE) ohjelmakaudelle 2014-2020. Taideyliopiston Erasmus-koodi on SF HELSINK42. Erasmus Policy Statement eli yliopiston Erasmus+ toimintojen strateginen suunnitelma on luettavissa täällä (linkki) ja Erasmus-peruskirja täällä.
 
Lisätietoja Erasmus-vaihtotoiminnasta ja hakuprosessista saa kunkin akatemian kansainvälisistä asioista vastaavilta henkilöiltä.