Blogit

Täältä löydät Taideyliopiston opiskelijoiden ja opettajien kirjoittamia blogeja. Päättyneitä blogeja pääset lukemaan sivun alaosasta. 

Tutustu blogaajiin

 

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin. Tässä blogissa seurataan tohtorikoulutuksen menneisyyttä ja tätä päivää arvostettujen kirjoittajien matkassa,. 

Blogissa käsitellään taidekasvatuksen tutkimusta sekä taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä. Kirjoittajat ovat Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskuksen CERADAn tutkijoita.

Atso Almila on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen professori. Atso on laaja-alainen ja arvostettu kapellimestaripedagogi. Hän työskenteli ensimmäisen kerran kapellimestarikoulutuksessa vuonna 1977 professori Jorma Panulan avustajana. 

 

 

 

 

Taitekohtia on Taideyliopiston Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumisopintoja suorittavien taiteen ammattilaisten blogi. Blogin teemana on eri taiteen alojen soveltaminen arkisissa yhteisöissä. Keskiössä ovat kohtaamiset, kokemukset ja mahdollisuudet muun muassa kuvataiteiden, tanssin, elokuvan, musiikin, teatterin ja sirkuksen äärellä.

 

 

Elli Isokoski on tanssitaiteilija, jonka erityisalaa on kulttuurinen vanhustyö tanssitaiteen keinoin.  Erikoistumisopinnoissa hän yrittää hahmottaa mitä asiantuntijuus on, mitä on oma asiantuntijuus ja kuinka sitä pitäisi kehittää. Tällä hetkellä hän työskentelee kotona asuvien ikäihmisten kanssa osallistavan tanssielokuvan keinoin Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisella apurahalla. Blogissa hän kirjoittaa tämän projektin ja opiskelun herättämistä ajatuksista. myrskyryhma.fi

 

 

Johanna Pitkänen on musiikin maisteri, joka työskentelee freelancemuusikkona ja -säveltäjänä. Erikoistumisopinnoissaan hän on kiinnostunut taiteen erityisestä muutosvoimasta sekä kestävästä kehityksestä taiteen kentällä. Blogissa Pitkänen lähestyy näitä aihepiirejä kirjoittamalla muun muassa työskentelystään ympäristötaiteilijana Hiilipörssi-hankkeessa.

 

 

Niina Oinas on Rovaniemellä toimiva yhteisötaiteilija, joka työskentelee tällä hetkellä toiminimiyrittäjänä. Erikoistumisopinnoissaan hän haluaa löytää keinoja kehittää pohjoisen kulttuurin kentälle pysyvämpiä soveltavan taiteen rakenteita. Blogissa hän pohtii taiteen tekemistä arkisella tasolla sekä alan tutkimattomia & tutkittuja mahdollisuuksia.

 

 

Anna-Kaisa Vuorinen on FM Etnomusikologi, näyttelijä-muusikko ja taidekasvattaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen kaupungin kulttuuri ja taide -yksikön lasten kulttuuripalveluissa ja toimii Tampereen taidekasvatus ry:n jäsenenä sosiaalisen sirkuksen kehittämisprojektissa. Hän kirjoittaa havainnoistaan taiteen ja kulttuurin kentältä tekijänä, näkijänä ja kokijana. 

Kuva Podcast on Q&A -muotoinen katsaus kuvataiteeseen ja puheenaiheisiin Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Tutustumme akatemian opiskelijoihin, opettajiin, professoreihin, henkilökuntaan ja vierailijoihin heille läheisten aiheiden kautta ja innostumme kiinnostavien tarinoiden, uusien näkökulmien ja tiedon äärellä. Podcast toimii myös alustana keskusteluille, jotka koskevat opiskelijoita ja Kuvataideakatemiaa itseään. Kuva Podcast on utelias, kriittinen, lämmin ja yhteisöllisyyttä lisäävä.

Kuuntele podcastia

Kuva Podcast is a biweekly Q&A exploration of art-related themes and hot topics inside the Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts. We get to know the students, teachers, professors, staff members and visitors in the Academy through themes close to their hearts, and look for interesting stories, new perspectives and knowledge. In addition, the podcast works as a platform for discussion around current topics concerning the students and the Academy itself. Kuva Podcast is curious, critical and warm, and aims to strengthen our community.

Listen to the podcast

Kuvan koulussa -haastattelusarjassa kuullaan kuvataideakatemialaisten ajatuksia taiteen opettamisesta ja oppimisesta. Vuoden 2018 mittaan julkaistava sarja esittelee Kuvataideakatemiasta valmistuneita sekä siellä opiskelevia taiteilijoita. He kertovat opiskeluajastaan, akatemiassa oppimistaan asioista ja siitä, mihin suuntaan toivoisivat suomalaisen taidekentän kehittyvän.

 

Haastattelusarja on osa Kuvataideakatemian 170-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Lue lisää: www.uniarts.fi/kuva170

 

Kuva: James Prevett

Tässä blogissa Riku Hämäläinen kirjoittaa Sibelius-Akatemian muistitietohankkeen vaiheista. Hankkeen tarkoituksena on kerätä Sibelius-Akatemian entisten opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan muisteluita “vanhan Akatemian” historiasta, arjesta, toiminnasta, sattumuksista, jne. tulevaisuuden tutkimuksia varten.

 

Filosofian tohtori, dosentti Riku Hämäläinen toimii Historiafoorumin yliopistotutkijana tehtävänään johtaa Sibelius-Akatemian muistitietohanketta, johon kuuluu niin uuden aineiston kerääminen kuin jo olemassa olevan arkistomateriaalin saatavuuden parantaminen. Työssä hän hyödyntää laajaa kokemustaan arkisto- ja museokokoelmista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

In this blog you can follow activities conducted by S-program (Degree Program in Acting in Swedish) and partners. The activities can be courses, workshops, research projects, interventions, seminars etc. 

The overall aim is to experimentally explore different visions of an actors “expertise” and which functions it may have in relation to society and the artistic field. 

Tämä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan blogi

Säveltäjä, oboisti ja pedagogi Riikka Talvitie pohtii blogissaan ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta säveltäjän toimenkuvaan. Erityisesti hänen kiinnostuksen kohteenaan on säveltäjän ja yleisön välinen vuorovaikutus. Miten säveltäjän työn yksilökeskeisyyttä voisi avata jaetun tekijyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta? Talvitie suorittaa taiteellista tohtorintutkintoa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa.

Blogissa Taideyliopiston asiantuntijat vastaavat mieltä askarruttaviin nykytaiteen kysymyksiin.

 

Onko mielessäsi kysymys, mitä haluaisit kysyä? Lähetä ehdotuksesi: viestinta(at)uniarts.fi (laita otsikkokenttään: Nykytaidekysymys).

Suomen Akatemian akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo käsittelee tässä blogissa oopperaa ja oopperaan liittyviä ilmiöitä Suomessa ja maailmalla. Blogi on osa Hautsalon 5-vuotista Suomen Akatemian rahoittamaa akatemiatutkijahanketta, jossa hän tarkastelee suomalaista oopperaa erilaisten tasa-arvoa tuottavien käytäntöjen ja mekanismien näkökulmasta. Hautsalo hyödyntää kirjoituksissaan myös pitkää kokemustaan oopperaan erikoistuneena kriitikkona.

Blogissa Taideyliopiston opiskelijat jakavat hetkiä arjesta niin kotimaassa kuin vaihdossa ulkomailla. 

Blogissa Taideyliopiston asiantuntijat, ystävät ja haastajat pohtivat taiteen merkitystä ja tulevaisuutta.

 

Kuva
Piirros
Koreografia: Mammu Rankanen, ensi-ilta 14.1.2015
Kuvaaja: Sanni Siira

Kurkista esiripun taakse!

 

Hetkeä ennen -blogissa Taideyliopiston opiskelijat kertovat valmistautumisestaan näyttelyyn, konserttiin tai esitykseen.

Heidi Partti on tutkija, muusikko ja musiikkikasvattaja. Hän on koulutukseltaan musiikin tohtori ja soveltavan musiikkipsykologian maisteri. Heidi matkustelee työkseen ja huvikseen, juoksee vuodessa yhden tossuparin puhki ja suhtautuu intohimoisesti espresson nauttimiseen. (kuva Joonas Kurppa)

 

Tässä blogissa kerromme sanoin ja kuvin siitä, mitä tapahtuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian luokkahuoneissa ja käytävillä, arjessa ja juhlassa, ehkäpä joskus jopa konserttilavan takana! Tapaamme ajankohtaisia ihmisiä, jotka kertovat siitä, mitä juuri nyt on meneillään. 

ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.

 

ArtsEqual studies how art can increase equality and well-being, and how it could be a public service that belongs to all. But what kind of things does this mean in practice? This blog describes what ArtsEqual is all about. 

 

www.artsequal.fi

Tässä blogissa Sibelius-Akatemian 2,5-vuotisessa maisterikoulutuksessa opiskelevat nuoret laulajat kirjoittavat kokemuksistaan ennen oopperaluokan lähestyviä ensi-iltoja. Tekstit ovat syntyneet muun muassa FT Liisamaija Hautsalon vetämällä kurssilla, jossa opiskelijat haastetaan kirjoittamaan oopperan taustoista, säveltäjistä tai vaikkapa omasta roolihahmostaan ja haastattelemaan oopperaproduktiossa työskenteleviä henkilöitä. 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esitys prosessina -kurssin blogissa neljän eri työryhmän jäsenet kertovat tulossa olevista esityksistään sekä niiden syntyprosesseista. Toisena opiskeluvuonnaan kaikki näyttelijät, ohjaajat, dramaturgit, pukusuunnittelijat, lavastajat sekä ääni- ja valosuunnittelijat tekevät ensimmäistä kertaa yhteistyötä keskenään. Tänä vuonna (2018) kurssilla on mukana myös opiskelijoita toisen vuosikurssin ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelmasta. Blogin pitäminen on osa kirjallisen viestinnän kurssia, joka kytkeytyy Esitys prosessina -kokonaisuuteen.

Taideyliopiston kirjaston blogi avaa Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastojen toimintaa sekä palveluja kirjastonkäyttäjille ja saa näin toivottavasti asiakkaat entistä aktiivisemmiksi kirjastonkäyttäjiksi.

 

Taideyliopiston kirjasto on yhtä kuin laajat, eri taiteenalojen kokoelmat. Se on osaava ja sitoutunut henkilökunta sekä tila, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden tulla tiedon äärelle omana itsenään. Tervetuloa kirjastoon!

SAMA (Sound Art and Sonic Arts) is a multidisciplinary study module planned by the Open Campus that combines knowledge of the university’s three academies: Sibelius Academy, Academy of Fine Arts and Theatre Academy. In this blog, students and staff present course work and other Sound Art -related topics.

Musiikin tohtori Saijaleena Rantanen kirjoittaa tutkimuksestaan Musical transnationalism and translocal networks: Music culture of Finnish emigrants in the USA and Canada from the 1890s to the 1930s, jonka tarkoituksena on tarkastella amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikulttuuria painottaen erityisesti musiikin poliittisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Rantanen viettää kuusi viikkoa Fulbright-tutkimusstipendiaattina Yhdysvalloissa elo-lokakuussa 2016.

Blogissa pohditaan valoon, valosuunnitteluun ja alan opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Kirjoitukset voivat käsitellä myös laajemmin visuaalista kulttuuria sekä luonnollisesti esityksiä ja niiden tekemistä. Opiskelijoiden, alumnien, henkilökunnan ja vierailevien kirjoittajien kirjoittamat tekstit vaihtelevat pituudeltaan ja kirjoitustyyliltään.

 

Kuva: Heikki Heinonen

Dramaturgian koulutusohjelman blogi, jossa Teatterikorkeakoulun dramaturgian opettajat ja opiskelijat käyvät keskustelua dramaturgiasta, dramaturgian opiskelusta, näytelmistä ja niiden kirjoittamisesta - ynnä muusta. Blogikirjoitukset vaihtelevat pidemmistä, artikkelimaisista teksteistä lyhyisiin lastuihin.  

Koreografian koulutusohjelman blogi on keskustelun ja jakamisen paikka. Täällä koulutusohjelman opiskelijat, henkilökunta ja vierailijat kirjoittavat koreografiasta, opiskelusta, meneillään olevista projekteista, (tanssi)taiteesta ja sen ympäriltä.

 

Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajat ja opiskelijat pohtivat blogissa tanssipedagogiikkaan ja sen opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Blogissa kerrotaan myös koulutusohjelman ajankohtaisista kuulumisista. 

 

Lue lisää koulutusohjelmasta täältä.

Esittävien taiteiden laboratorio ETLAB on Teatterikorkeakoulun tila, joka mahdollistaa opetus- ja tutkimushenkilökunnalle entistä paremmin esittävien taiteiden raja- ja välialueiden tutkimisen. Tässä blogissa käyttäjät kertovat toiminnastaan, havainnoistaan, oivalluksistaan ja valottavat työskentelyään kukin omalla persoonallisella tavallaan.

How might religion influence, frame and interact with the teaching and learning of music?

 

This blog serves to generate and enrich a discussion between scholars, researchers, teachers, students and others interested in the nexus of music, education and religion. The blog offers critical insights into the plurality of views that comprise the forthcoming book: Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry (Eds. Kallio, Alperson & Westerlund), aiming to promote a deeper reflexivity with regards to how music education is framed in different societies, characterized by various religious views, moralities, world views and values. 

Nuorisokoulutus kyläilee eri puolella Suomea! Sibelius-Akatemia käynnisti Suomen kulttuurirahaston rahoituksella syyskuussa 2015 laajan valtakunnallisen musiikkioppilaitosyhteistyön, jossa eri-ikäiset puhallin- ja lyömäsoitinten ja harpun soittajat kolmessatoista suomalaisessa kaupungissa saavat opetusta Sibelius-Akatemian opettajilta viikonloppukursseilla. Sittemmin vierailut ovat laajentuneet kattamaan myös muita soittimia sekä jazz- ja kansanmusiikkia. Vierailut järjestetään yhteistyössä paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa. Tässä blogissa seurataan Sibelius-Akatemian opettajien ja heidän eri puolella Suomea työskentelevien kollegoidensa kokemuksia. Tule matkaan!

Guadalupe is a Doctor (and researcher) of Educational Psychology, plays all kinds of cellos (covering repertoire from early Baroque to contemporary music) and enjoys writing about musicological topics. Her biggest passions are visual arts, to live sustainably, writing fairytales for children, and above all… Finnish sauna and the Mediterranean Sea. In the blog she will fully address these issues -together or separately- according to her inspiration.

 

Photo credit: Ville-Paul Paasimaa