Hae tohtorikoulutukseen

Taideyliopistossa voi suorittaa kuva-, tanssi- ja teatteritaiteen sekä musiikin tohtorin tutkinnon. Tältä sivulta löydät akatemiakohtaiset ohjeet tohtorikoulutukseen hakemisesta.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutus

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Kuvataiteen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Koulutukseen otetaan enintään viisi (5) uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta.

Hakuaika sysyllä 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Katso opiskelijavalinnat täällä


Hakuohjeet Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan 2019

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit ja lisensiaatit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminta rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle.

 

Jos kiinnostuksesi kohdistuu esittävään säveltaiteeseen, sävellykseen, musiikinteoriaan tai kirkkomusiikkiin ja jos tohtoriprojektisi liittyy tyylillisesti länsimaisen taidemusiikin perinteeseen antiikin musiikista uusimpaan uuteen, silloin opintojen suorituspaikaksi kannattaa valita Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu. Jos taas kiinnostuksesi kohdistuu jazziin, kansanmusiikkiin, musiikkikasvatukseen, musiikkiteknologiaan tai taidejohtamiseen ja yrittäjyyteen, silloin opintojen suorituspaikka on Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu.

 

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi on 2.-31.1.2020

 

Tarkemmat hakuohjeet Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen löytyvät uudelta sivustoltamme.

 

Sibelius-Akatemiaan tohtorikoulutukseen valitut opiskelijat 2019