Kuvataideakatemia

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

Kuvan Kevät -blogi

Opiskelu

Vapaaseen taiteeseen profiloituneen Taideyliopiston Kuvataideakatemian opetuksen ytimessä ovat yksilöllisyyttä korostava opetusohjelma, opettajan ja opiskelijan kohtaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Pääpaino on käytännöllisillä opinnoilla: erilaisissa työpajoissa ja taiteellisessa työskentelyssä. Näitä täydentää korkeatasoinen teoreettinen opetus. Kuvataideakatemian opetuksessa traditiotietoisuus yhdistyy elävän taiteen monimuotoisuuteen. Kuvataideakatemian taiteilija-opettajat ovat tunnustettuja kuvataiteilijoita ja eri taiteenalojen asiantuntijoita.

 

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta.
 Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.
 

 

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.


Kuvataiteen tohtorin tutkinto

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT/DFA, jatkotutkinto) on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alalla.
  

Opetusalueet
 

Opiskelijaksi hakeminen

Taideyliopiston Kuvataideakatemian päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Haku järjestetään vuosittain.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterivalinnan kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Haku järjestetään vuosittain.

 

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisterivalinnan kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Seuraavasta hausta tiedotetaan erikseen.

Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava tohtorihaku järjestetään joka toinen vuosi.

Opettajat

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijaopettajia, jotka toimivat aktiivisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä asiantuntija- ja arviointitehtävissä.

 

Kuvataideakatemian opetuksen perustana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Akatemian opettajat toimivat ammattitaiteilijoina aktiivisesti taiteen kentällä ja välittävät kokemustaan opiskelijoille.

 

Lue Kuvataideakatemian professorien esittelyt alta.

 

Opetushenkilöstö

 

Maalaustaide
Professorit: Fergus Feehily, Tarja Pitkänen-Walter
Lehtorit: Harri Monni, Päivi Takala, Malla Tallgren

 

Taidegrafiikka
Professori: Annu Vertanen
Lehtori: Tatu Tuominen

 

Tila-aikataiteet
Professorit: Ulrika Ferm (paikka-ja tilannesidonnainen taide), Salla Tykkä (liikkuva kuva).  
Lehtorit: Tanja Kiiveri, yliopistonlehtori Jani Ruscica (valokuvaus)

 

Kuvanveisto
Professori: Villu Jaanisoo
Lehtorit: Frank Brümmel, Inka Nieminen, James Prevett

 

Praxis – Taiteen esittämiskäytännöt
Professori: Anna-Kaisa Rastenberger (tilallisuus ja esittämiskäytännöt)
Lehtorit: Suvi Lehtinen (esittämiskäytännöt) Suzanne Mooney (taide ja yhteiskunta)

 

Yhteinen opetus
Professorit: Hanna Johansson (nykytaiteen tutkimus), Anita Seppä (taidehistoria ja -teoria)
Lehtorit: Stig Baumgartner (piirustus ja havainto), Marika Orenius (taidepedagogiikka), Tuomo Rainio (taide ja teknologia)

Maalaustaiteen professorit

Maalaustaiteen professorit

Professori Fergus Feehily (s. 1968 Irlannissa) työskentelee maalauksen parissa, toisinaan sanan laajimmassa merkityksessä. Joskus on kuvattu, että hänen työnsä eivät ole varsinaisesti maalauksia, ja että niillä on omaleimainen suhde pidättyväisyyteen ja paljastamiseen.

 

Feehilyn töitä on ollut esillä laajalti. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä useissa gallerioissa ja museoissa, muun muassa seuraavissa: Capital (San Francisco, 2015), The Suburban (Milwaukee, 2015), Misako & Rosen (Tokio, 2013 ja 2010), The Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2012 ja 2009), Stuart Shave/Modern Art (Lontoo, 2011), Dallas Museum of Art (Dallas, Teksas, 2011), Galerie Christian Lethert (Köln, 2010) sekä Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, 2008). Hänen töitään on ollut esillä myös lukuisissa ryhmänäyttelyissä, kuten: Why not live for Art? II - 9 collectors reveal their treasures (Tokyo Opera City Art Gallery, Tokio, 2013), Painter Painter (The Walker Art Center, Minneapolis, 2013), Changing States: Contemporary Irish Art & the Francis Bacon Studio (BOZAR Center for Fine Arts, Bryssel, 2013), Painting Expanded (Tanya Bonakdar Gallery, New York, 2011) sekä Twenty (Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2011).

 

Feehilyn töitä kuuluu Dallas Museum of Art -museon sekä Irish Museum of Modern Art -museon kokoelmiin.

 

Feehily valmistui kuvataiteen maisteriksi Tokyo National University of Fine Arts and Music -yliopistosta, ja hän on opiskellut myös Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology -korkeakoulussa Dublinissa.

 

Professori Tarja Pitkänen-Walter (s. 1960) tunnetaan taiteilijana, joka tutkii maalauksen laajentunutta kenttää. Hän tarkastelee maalausta vitalisoivana tekona ja prosessina. Maalauksen moniaistisuus, materiaalisuus ja tilallisuus ovat usein hänen taiteensa teemoina. 

 

Pitkänen-Walter on opiskellut Suomen taideakatemian koulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän valmistui kuvataiteen tohtoriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. 

 

Kuvataideakatemian lisäksi hän on opettanut mm. Lahden taideinstituutissa, Göteborgin yliopistossa (Valand) ja taidekoulu MAAssa. Pitkänen-Walter on esiintynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1982. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä.

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm (s.1972) on kuvataiteilija, jonka käsitteelliset taideprojektit sisältävät usein perusteellista tutkimusta.

 

Fermin projektit ovat tutkimuksellisuuden ohella usein paikkasidonnaisia. Teosten käsitteellisyys perustuu historiallisille ja sosiopoliittisille tutkimusaiheille. Fermin teokset ovat pitkälti valokuvia ja installaatioita, joihin liittyy usein performanssitaiteen elementtejä.

 

Vuonna 2009 Ferm julkaisi kirjan Emergency Weather. Kirja havainnollistaa monikerroksisen, prosessisuuntautuneen työnjakson, ja se syntyi residensseissä ja gallerioissa Dublinissa ja Helsingissä. Jatkohankkeesta, joka myös liittyy säähän, tuli pitkäkestoinen projekti.

 

Taiteellisten projektien lisäksi Ulrika Ferm kuuluu taiteilijakollektiiviin, joka johtaa Platform-projektitila- ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Ohjelma keskittyy performanssiin ja paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Platform-hankkeen lisäksi Fermillä on myös laaja kuratointi- ja organisointikokemus kuvataiteen kentällä.

 

Ulrika Ferm asuu ja työskentelee Suomessa ja Berliinissä. Hän on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun Pallas-maisteriohjelmasta vuonna 1998 sekä Berliinin taideyliopistosta. Ferm on saanut uransa aikana useita apurahoja, palkintoja ja kunniamainintoja. Hän oli vuoden nuori taiteilija vuonna 2002. Hän on esiintynyt lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Tila-aikataiteiden professorit

Tila-aikataiteiden professorit

Valokuvauksen professori Katja Eydel (s. 1969 Saksassa) on taiteilija, joka työskentelee ensisijaisesti valokuvan parissa. Töissään hän käsittelee yhteiskunnallisia ongelmia ja identiteettien muodostumista. Oman valokuvaustyönsä ohella Eydel on työskennellyt yhteisprojektien sekä muiden medioiden parissa.

 

Eydel hyödyntää työssään usein tutkimusta lähestyessään kiinnostuksensa kohteita. Samaan aikaan hän uskoo havainnoinnin vahvuuteen tiedonkäsittelyn työkaluna. Nämä Eydelin työskentelyn kulmakivet sekä hänen käsitteelliset taitonsa ovat myös hänen opetuksensa pohjana.

 

Muiden tehtäviensä ohella Eydel on toiminut vierailevana opettajana California College of the Arts –korkeakoulussa Los Angelesissa, valokuvauksen professorina Merz-akatemiassa Stuttgartissa sekä tutkijakollegana ETH Zurich –yliopistossa. Eydelin julkaisuja ovat mm.: Schattenfuge / Shadow Gap. (Sternberg Press Berlin/NY, 2014), Model ve Sembol. Die Erfindung der Türkei / The invention of Turkey. (Katja Eydel, Sternberg Press Berlin/NY, 2006), Teilt mit. (Katja Eydel, Goldrausch IT Berlin, 2006) Belgrad Interviews. Katja Diefenbach/Katja Eydel, (b_books Berlin, 2000).

 

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm (s.1972) on kuvataiteilija, jonka käsitteelliset taideprojektit sisältävät usein perusteellista tutkimusta.

 

Fermin projektit ovat tutkimuksellisuuden ohella usein paikkasidonnaisia. Teosten käsitteellisyys perustuu historiallisille ja sosiopoliittisille tutkimusaiheille. Fermin teokset ovat pitkälti valokuvia ja installaatioita, joihin liittyy usein performanssitaiteen elementtejä.

 

Vuonna 2009 Ferm julkaisi kirjan Emergency Weather. Kirja havainnollistaa monikerroksisen, prosessisuuntautuneen työnjakson, ja se syntyi residensseissä ja gallerioissa Dublinissa ja Helsingissä. Jatkohankkeesta, joka myös liittyy säähän, tuli pitkäkestoinen projekti.

 

Taiteellisten projektien lisäksi Ulrika Ferm kuuluu taiteilijakollektiiviin, joka johtaa Platform-projektitila- ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Ohjelma keskittyy performanssiin ja paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Platform-hankkeen lisäksi Fermillä on myös laaja kuratointi- ja organisointikokemus kuvataiteen kentällä.

 

Ulrika Ferm asuu ja työskentelee Suomessa ja Berliinissä. Hän on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun Pallas-maisteriohjelmasta vuonna 1998 sekä Berliinin taideyliopistosta. Ferm on saanut uransa aikana useita apurahoja, palkintoja ja kunniamainintoja. Hän oli vuoden nuori taiteilija vuonna 2002. Hän on esiintynyt lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

 


Liikkuvan kuvan professori Salla Tykkä (s. 1973) on kuvataiteilija, joka käyttää työvälineinään elokuvaa ja valokuvaa. Hänen elokuvansa ovat usein pelkistettyjä kohtauksia, jotka piirtävät esiin ihmismielen ja yhteiskunnan rakenteita ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tykän teokset syntyvät ja kertovat tarpeesta muuttaa maailmaa sekä tapoja, joilla katsomme sitä. Hänen Kuvataideakatemian lopputyönsä Lasso (2000) kuvaa lyhyttä hetkeä, jossa näkemisen tapahtuma kasvaa perinteisesti rakennetusta elokuvakohtauksesta allegoriaksi yksityisen ja yleisen, sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisesta. Nämä samat teemat ovat olleet läsnä hänen tuotannossaan aina tähän päivään asti. 

 

Tykkä on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä eri museoissa ja gallerioissa, kuten muun muassa seuraavissa: Galerie Anhava (Helsinki, 2015), BALTIC Centre for Contemporary Art (Newcastle, 2013), Hayward Gallery: Project Space (Lontoo, 2010), Bonniers Konsthall (Tukholma, 2007). Lisäksi hän on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien: Ural Industrial Biennial of Contemporary Art(Yekaterinburg, 2015), The Mystery of Tears (The Metropolitan Arts Centre, Belfast, 2013), Nothing in the World But Youth (Turner Contemporary, Margate, 2011), Le Mois de la Photo à Montréal (Montréal, 2007). Hänen teoksiaan on säännöllisesti esillä elokuvafestivaaleilla.

 

Vuosien 2010–2011 ajan Salla Tykkä toimi Liikkuvan kuvan professorina Kuvataideakatemiassa.

Kuvanveiston professori

Kuvanveiston professori

Professori Villu Jaanisoo (s.1963, Tallinna, Viro) on valmistunut vuonna 1989 Eestin taideakatemian kuvanveiston osastolta ja toiminut 1990-luvulla kuvanveiston opettajana Kankaanpään taidekoulussa ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa sekä vuosina 2006–2008 kuvanveiston professorina Eestin taideakatemiassa.

 

Jaanisoo on esiintynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1984 alkaen. Kuvanveistäjänä hänet tunnetaan monipuolisena materiaalienkäyttäjänä ja taiteenlajin perinteiden tulkitsijana. Jaanisoo on toteuttanut monia julkisen tilan teoksia Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut Pirkkalan veistospuiston taiteellisena johtajana ja monissa kuvanveiston asiantuntija- ja luottamustehtävissä.

Nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson

Nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson

Hanna Johansson on taidehistorian dosentti (HY). Hän on tutkinut suomalaista ja pohjoismaalaista nykytaidetta ja aivan erityisesti nykytaiteen laajentunutta kenttää, sen suhdetta ympäristöön, maiseman representaation, luonnonilmiöihin ja ekologiaan. Johansson on kiinnostunut paitsi nykytaiteen ja ympäristön suhteesta myös taiteen kyvystä välittää ajattelua, joka näkyy myös modernismin nykytaiteeseen välittämää perintöä koskevissa tutkimusaiheissa.

 

Johansson on toiminut muun muassa Suomen Akatemian tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa ja Helsingin yliopistossa ja opettanut niin Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa kuin muissa suomalaisissa ja pohjoismaissa yliopistoissa. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Lontoon Tate Galleryssä, ja toiminut asiantuntijana useissa taide- ja tiedemaailman tehtävissä. Johansson on ProArte Foundation Finlandin perustajajäsen ja toimii edelleen säätiön hallituksen jäsenenä sekä säätiön toteuttaman IHME-festivaalin työryhmän jäsenenä.

Tilallisuuden ja esittämiskäytäntöjen professori Anna-Kaisa Rastenberger

Tilallisuuden ja esittämiskäytäntöjen professori Anna-Kaisa Rastenberger

Anna-Kaisa Rastenberger on työskennellyt kuraattorina, kirjoittajana, tutkijana ja opettajana kotimaassa ja ulkomailla sekä vuodesta 2009 Suomen Valokuvataiteen museon intendenttinä. Hänellä on laaja kokemus näyttelyhankkeista, kuratoriaalisista käytännöistä ja kansainvälisistä nykytaiteen esittämistilanteista. Rastenberger on kiinnostunut taiteen esittämisen käytännöistä sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta taidehistorian oppiaineesta.

Taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä

Taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä

Anita Seppä toimii Kuvataideakatemiassa taidehistorian ja -teorian professorina. Seppä tunnetaan laaja-alaisena taideteorian ja kuvataiteen asiantuntijana, jonka tutkimukset käsittelevät mm. globalisaation ja nykytaiteen suhdetta, estetiikan, etiikan ja politiikan rajapintoja, kuvataiteen historiaa, visuaalista kulttuuria, kuvan tutkimuksen metodologiaa sekä estetiikan teoriaa.

Anita Seppä (s. 1969) on väitellyt tohtoriksi estetiikan oppiaineesta Helsingin yliopistossa ja toimii dosenttina estetiikan laitoksella. Tämän lisäksi hän hoitaa taidekasvatuksen dosentuuria Jyväskylän yliopistossa. Hän on opiskellut myös taidehistoriaa ja kirjallisuudentutkimusta.

Aiemmin Seppä on toiminut mm. professorina Taideteollisessa korkeakoulussa. 2000-luvun alkuvuosina hän oli perustamassa Porin yliopistokeskukseen uutta visuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunutta laitosta ja koulutusohjelmaa. Professorin virkansa ohella Seppä toimi Taideteollisessa korkeakoulussa (Porin Visuaalisen kulttuurin yksikkö) tutkimus- ja koulutusohjelmavastaavana, laitoksen varajohtajana sekä varadekaanina.

Liikkuvan kuvan professori Salla Tykkä

Liikkuvan kuvan professori Salla Tykkä

Salla Tykkä (s. 1973) on kuvataiteilija, joka käyttää työvälineinään elokuvaa ja valokuvaa. Hänen elokuvansa ovat usein pelkistettyjä kohtauksia, jotka piirtävät esiin ihmismielen ja yhteiskunnan rakenteita ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tykän teokset syntyvät ja kertovat tarpeesta muuttaa maailmaa sekä tapoja, joilla katsomme sitä.  Hänen Kuvataideakatemian lopputyönsä Lasso (2000) kuvaa lyhyttä hetkeä, jossa näkemisen tapahtuma kasvaa perinteisesti rakennetusta elokuvakohtauksesta allegoriaksi yksityisen ja yleisen, sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisesta. Nämä samat teemat ovat olleet läsnä hänen tuotannossaan aina tähän päivään asti. 

 

Tykkä on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä eri museoissa ja gallerioissa, kuten muun muassa seuraavissa: Galerie Anhava (Helsinki, 2015), BALTIC Centre for Contemporary Art (Newcastle, 2013), Hayward Gallery: Project Space (Lontoo, 2010), Bonniers Konsthall (Tukholma, 2007). Lisäksi hän on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien: Ural Industrial Biennial of Contemporary Art (Yekaterinburg, 2015), The Mystery of Tears (The Metropolitan Arts Centre, Belfast, 2013), Nothing in the World But Youth (Turner Contemporary, Margate, 2011), Le Mois de la Photo à Montréal (Montréal, 2007). Hänen teoksiaan on säännöllisesti esillä elokuvafestivaaleilla.

 

Vuosien 2010-2011 ajan Salla Tykkä toimi Liikkuvan kuvan professorina Kuvataideakatemiassa.

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Professori Annu Vertanen (s. 1960) on kansainvälisesti menestynyt kuvataiteilija, jonka teoksia on ollut esillä ympäri maailmaa. Vertasella on pitkäaikaista opetuskokemusta muun muassa Tukholman kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa, Yhdysvalloissa Virginian ja Wyomingin yliopistoissa, Kuvataideakatemiassa sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

 

Opetuksessaan Vertanen haluaa painottaa nykytaidegrafiikan monipuolisuutta informaation ja sisällön kantajana: kyse ei ole pelkästään esteettisistä valinnoista vaan myös viestimisestä, sisällön välittämisestä katsojalle. Tällöin sekä teollinen että käsin painaminen ovat teosten mahdollisia toteutustapoja, joskin keskenään hyvin eri luonteisia.

 

Vuonna 2014 Vertanen voitti Art in Print -lehden kansainvälisen Prix de print -kilpailun teoksella Breathing Touch – Hengittävä kosketus. Hänelle myönnettiin kuvataiteen valtionpalkinto 2014. Perusteluissa kiiteltiin hänen ansioitaan taidegraafisen ilmaisun monipuolisena kehittäjänä ja laajentajana.

Tutkimus

Kuvataideakatemiassa tutkimus nivoutuu keskeisesti kaikkiin oppialoihin – niiden teoriaan, metodologiaan, opetukseen sekä välineiden, materiaalien ja ilmaisutapojen kehittämiseen. Ennen kaikkea tutkimus ymmärretään nykytaiteen lähtökohtana. Jatkuvan kokeellisen tutkimuksen aluetta on taiteiden välinen vuorovaikutus sekä taiteen suhde ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nykytaiteen dialoginen suhde yleisöön sekä esittämiskäytännöt ja tilallisuus kytkeytyvät tutkimukseen metodologisesti ja pedagogisesti.

 

Ajankohtaista tutkimuksessa

Tohtorikoulutus

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti kuvataiteelliseen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Päämääränä on, että opiskelija saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin ja kykenee paitsi itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla myös soveltamaan kuvataiteellisen tutkimuksen menetelmiä oman alansa kehittämiseen.

 

 

 

 

Taiteellisen tutkimuksen professori, varadekaani Mika Elo

Taiteellisen tutkimuksen professori, varadekaani Mika Elo

Mika Elo toimii Kuvataideakatemiassa taiteellisen tutkimuksen kokoaikaisena professorina ja tohtorikoulutusohjelman vastuullisena johtajana sekä tutkimuksen varadekaanina. Elo tunnetaan laaja-alaisena taiteellisen tutkimuksen, visuaalisen kulttuurin ja mediateorian asiantuntijana, jonka tutkimukset käsittelevät eri taiteenlajien, filosofian ja mediateorian rajapintoja, taiteellisen tutkimuksen epistemologiaa, ruumiillisuutta sekä valokuvan teoriaa. Tutkimuksen ohella hän toimii myös kuvataiteilijana.

 

Mika Elo (s. 1966) on väitellyt tohtoriksi visuaalisen kulttuurin alalta Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto ARTS). Hänen väitöskirjansa Valokuvan medium (2005, Tutkijaliitto) käsittelee valokuvateorian lähtökohtia mediaesteettisestä näkökulmasta erityisesti Walter Benjaminin ja dekonstruktiivisen ajattelun valossa. Vuodesta 2012 hänellä on myös mediaestetiikan dosentuuri Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Tämän lisäksi hän toimii Journal for Artistic Researchin, Journal of Aesthtics and Culturen, Tiede&edistyksen, Agonin ja RUUKKU – Studies in Artistic Researchin toimituskunnissa. Valokuvataiteen opintojen lisäksi on opiskellut myös lääketiedettä, kulttuurintutkimusta, filosofiaa ja estetiikkaa.

 

Aiemmin Elo on toiminut muun muassa Figures of Touch -tutkimushankkeen (2009–2012) tutkijana ja koordinaattorina sekä Suomen biennaalinäyttelyn Falling Trees (2013) kuraattorina Venetsiassa (yhdessä Harri Laakson ja Marko Karon kanssa). Vuosina 2008–2009 hän osallistui aktiivisesti Aalto-yliopiston fuusioprosessin hallintaan toimimalla mediatutkimusta integroivan Media Factoryn johtoryhmän fasilitaattorina. Vuosituhannen vaihteessa hän toimi kymmenisen vuotta myös graafisena suunnittelijana.

Taiteellisen tutkimuksen professori Lea Kantonen

Taiteellisen tutkimuksen professori Lea Kantonen

Esittely tulossa.

Visiting professor -ohjelma

Taideyliopiston Kuvataideakatemia kutsuu Visiting professor –ohjelmaan ansioituneita, kansainvälisiä vierailevia taiteilijaopettajia. Ohjelman tavoitteena on kehittää Kuvataideakatemian kansainvälistä toimintaa luomalla yhteyksiä ja auttamalla opiskelijoita verkostoitumisessa. Visiting professor –ohjelma käynnistyi vuonna 2014.

Visiting professor –ohjelman vierailijat

Visiting professor –ohjelman vierailijat

 

 • 2019: David Batchelor, Christian Benefiel, Monster Chetwynd, Peter McDonald, James Nisbet, Ruth Pelzer-Montada, Mira Schor, Emily Wardill
 • 2018: IC98 (Patrik Söderlund ja Visa Suonpää), Dianna Molzan, Alex Olson, Emily Wardil
 • 2017: Philip Allen, Christian Benefiel, Berenika Boberska, Pascal Gielen, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen, Annette Kelm, Yelena Popova      
 • 2016: Tommi Grönlund, Signe Johannessen (visiting lecturer), Alisa Margolis, Marco Poloni, Michael Schwab
 • 2015: Adel Abidin, Kim Byron, Hans van Dijk, Nikos Doulos (visiting lecturer), Attilia Fattori Franchini (visiting curator), Annika von Hauswolff
 • 2014: Ahmet Ögüt

Taiteellinen toiminta

Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta on opetuksen väline ja opiskelijoiden kontakti yhteiskuntaan, taidekenttään ja taideyleisöön. Näyttelytoiminnan avulla opiskelijat saavat ensikosketuksen valmistumisen jälkeiseen työelämään.
 

Monipuolinen näyttelytoiminta

Säännöllinen näyttelytoiminta on Kuvataideakatemian taiteellisen toiminnan näkyvin osa. Kuvataideakatemian taiteellisen toiminnan keskeinen paikka ja näyteikkuna yleisölle on Helsingin Punavuoressa sijaiseva Exhibition Laboratory. Tilassa on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä, yleisöluentoja, seminaareja, live-esityksiä sekä muuta opetustoimintaa. Helsingin Hietalahdessa Lönnrotinkadulla sijaitseva Exhibition Laboratory Project Room esittelee opiskelijoiden tutkintoihin ja opetukseen liittyviä projekteja. 


Näyttelyitä toteutetaan myös yhteistyökumppaneiden tiloissa koti- ja ulkomailla. Näyttelytoiminta taipuu myös spontaaneihin ja avoimiin liikkeisiin, kuten kaupunkitilaa luovin tavoin hyödyntäviin taideprojekteihin.


Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi jokakeväinen Kuvan Kevät, valmistuvien kuvataiteen maistereiden lopputyönäyttely, tarjoaa katsauksen tuoreiden taitelijoiden töihin. Kuvan Kevät järjestetään Exhibition Laboratoryn tiloissa ja tarvittaessa muissa lisätiloissa.

Kansainvälisyys

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on vahvasti kansainvälinen. Kansainvälisyys ja verkostoituminen näkyvät kaikilla tasoilla: ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrissä, opiskelijavaihdon vilkkaudessa, englanninkielisessä opetustarjonnassa, kansainvälisissä työpajoissa ja näyttelyissä, luennoitsijavierailussa sekä tohtorikoulutusohjelman kansainvälisessä toiminnassa.


Kansainvälisyyden muotoja kehitetään jatkuvasti. Uudet yhteistyömallit vahvistavat Taideyliopiston strategian mukaisia kansainvälisiä avauksia sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

 

Kansainvälisyys opetuksessa ja tutkimuksessa

Kansainvälisyys opetuksessa ja tutkimuksessa

Taideyliopiston Kuvataideakatemia osallistuu Euroopan unionin (EU), Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden kansainvälisten rahoitusjärjestöjen tutkimus- ja koulutusohjelmiin.

Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille, opettajille sekä henkilökunnalle tarjotaan mm. EU:n Erasmus-ohjelmassa. Pohjoismaissa yhteistyö on aktiivista NORDPLUS-ohjelman alaisessa 16 taideyliopiston KUNO-verkostossa, johon kuuluvat myös Baltian maat. Venäjä-yhteistyötä tehdään mm. taideyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamassa ARTSMO-verkostossa (Finnish-Russian Student Exchange Programme). Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia solmitaan tarvittaessa. Visiting professor –ohjelma sitouttaa kansainvälisiä, ansioituneita taiteilijoita pitempiaikaiseen opetus- ja ohjaussuhteeseen ja luo täten pysyviä rakenteita kansainväliselle yhteistyölle.

Virallisten sopimusten ja verkostojen lisäksi Kuvataideakatemia tukee opiskelijoidensa ja opettajiensa omaehtoista kansainvälistymistä jakamalla apurahoja opintomatkoihin sekä näyttely- ja opetusprojekteihin ulkomailla. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus oleskella Kuvataideakatemian ateljeeasunnoissa Berliinissä ja New Yorkissa.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman toiminta on lähtökohdiltaan kansainvälistä. Toimintaa organisoidaan ja kehitetään edelleen kansainvälisessä EARN-verkostossa (European Artistic Research Network).

Kuvataideakatemia on ollut vuodesta 1991 ELIAn (European League of Institutes of the Arts) jäsen. ELIAan kuuluu noin 300 taideopetuksen korkeakoulua yli 40 maasta ja sen kuvataiteeseen keskittyvä alaverkosto on Paradox.

Hyödynnämme myös kansallisella tasolla muodostettuja kansainvälistymiseen tähtääviä verkostoja ja projekteja, esimerkkinä pääkaupunkiseudun HERA-verkostoa (Helsinki Education and Research Area).

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja vierailut kumppaniyliopistoissa lisäävät opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta. Kuvataideakatemia myöntää opiskelijoille apurahoja opintomatkoihin ja näyttelyprojekteihin ulkomailla.

Keväällä 2015 käynnistynyt kansainvälistymishanke Saastamoisen säätiön kanssa tuo Helsinkiin kansainvälisiä taiteilijoita luennoimaan ja työskentelemään residenssissä. Lisäksi se tarjoaa Kuvataideakatemian alumneille mahdollisuuden päästä korkeatasoisiin ulkomaisiin residenssiohjelmiin. Mentorointiohjelma tukee ja inspiroi maisterivaiheen opiskelijoita. Kaksivuotisen ohjelman ensimmäisiksi mentoreiksi kutsuttiin Ahmet ôgüt ja Pilvi Takala. Hankkeen rungon muodostaa yleisölle avoin Prognostics-luentosarja sekä kerran vuodessa järjestettävä Saastamoinen Keynote Lecture. 

Kansainvälisyys taiteellisessa toiminnassa

Kansainvälisyys taiteellisessa toiminnassa

Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta ja kansainvälisyys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kansainvälinen työpaja- ja näyttelytoiminta ja vaihtonäyttelyt ovat olennainen osa akatemian opetusta.

Opiskelijoilla on opintojensa aikana mahdollisuus osallistua erilaisiin työpajoihin, biennaaleihin, maailmannäyttelyihin, festivaaleihin, näyttelyihin ja muihin ulkomailla järjestettäviin vaihtuviin tapahtumiin. Kuvataideakatemia vuosittain yhteistyötä usean kansainvälisen toimijan kanssa. Vaihtonäyttelyt antavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua toisen taideyliopiston toimintaan ja opiskelijoihin. Vuosia jatkunutta yhteistyötä tehdään useiden kumppanikoulujen kanssa. European Exchange Academy EEA:n järjestämät intensiiviset taidetyöpajat mm. Saksan Beelitzissä ja Norjan Sunnfjordissa tarjoavat opiskelijoille kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Myös suurten nykytaiteen katselmusten kuten Venetsian biennaalin, Manifestan tai Kasselin Documentan yhteydessä järjestetään kansainvälisiä työpajoja, joihin Kuvataideakatemian opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kuvataideakatemian residenssitoiminta integroi opiskelijoita osaksi kansainvälistä taidekenttää paikallisuuden näkökulmasta. Opiskelijoilla on käytössään kaksi residenssiä ulkomailla, pidempikestoisen työskentelyn mahdollistava residenssi Berliinissä sekä lyhytkestoinen New Yorkin residenssi. Residenssitoiminta mahdollistaa myös ulkomaisten kutsutaiteilijoiden, kuraattoreiden ja tutkijoiden pidemmät opetusjaksot Kuvataideakatemiassa ja alumnien työskentelymahdollisuuksien laajenemisen.

 

Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset -ohjelma

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tehtävänä on viedä vapaan taiteen opetus osaksi kansainvälistä, jatkuvasti uudistuvaa nykytaiteen kenttää ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön yhteishanke Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset rakentaa tätä dialogia taiteen opetuksen ja kansainvälisen taidekentän välille uudistaen kotimaista kuvataiteen koulutusta ja tutkimusta. Tärkeimpänä päämääränä on syventää opiskelijan ymmärrystä kansainvälisenä taiteilijana toimimisesta ja luoda pitkäjänteistä ja syventävää kansainvälisen koulutuksen kulttuuria yhteistyössä korkeatasoisten toimijoiden kanssa. Ohjelma kutsuu mukaan innostavan ja verkottuneen kansainvälisen yhteisön, joka tukee taiteen koulutuksen perustehtäviä: elävää havaintoa, kriittistä ajattelua ja itsenäistä ilmaisua. Ohjelma vastaa koulutuksessa suomalaisen kuvataidekentän vahvoihin kansainvälistymistavoitteisiin.

 

Kuvataiteen kansainväliset uudet avaukset –ohjelma sisältää seuraavat viisi moduulia:

 • Prognostics-luentosarja
 • Kansainvälinen maisteriohjelma
 • Key note –luennot
 • Resident fellow –ohjelma
 • Alumniresidenssit

http://saastamoinenfoundation.fi/

Lue lisää moduuleista: Prognostics, kv-mentoriohjelma, Key Note -luennot, Resident Fellow -ohjelma, alumniresidenssit

Lue lisää moduuleista: Prognostics, kv-mentoriohjelma, Key Note -luennot, Resident Fellow -ohjelma, alumniresidenssit

Prognostics-luentosarja

Prognostics-luennot nostavat esiin taiteen ajankohtaisia, tuloillaan olevia virtauksia, kieliä ja muotoja. Luennoilla kartoitetaan taiteen tekemisen malleja, joita uusi taiteilijasukupolvi on kehittänyt vastaukseksi oman aikansa akuutteihin kysymyksiin. Luentosarjat rakentuvat lukukausittain vaihtuvien teemojen ympärille. Teemat jäsentävät usein vielä nimeä vailla olevia taiteen ilmiöitä.

Prognostics-luentojen visiona on tuoda Kuvataideakatemiaan kansainvälisiä taiteilijoita, jotka ovat rohkeasti venyttäneet taiteen rajoja tai kehittäneet omaperäisiä ja kunnianhimoisia ratkaisuja tämän ajan taiteen, yhteiskunnan, kulttuurin tai tieteen haasteisiin.

 

Kansainvälinen mentoriohjelma

Kuvataideakatemian kansainvälinen mentoriohjelma toteuttaa uudenlaista ohjaus- ja opetusmallia, jossa kansainvälisesti menestyneet taiteentekijät tukevat opiskelijan kasvua taiteilijaksi ja auttavat häntä kehittymään taiteilijana myös kansainvälisessä kontekstissa. Mentoriohjelmaan sisältyvien opetustilanteiden, henkilökohtaisten työhuonekäyntien ja palautekeskusteluiden kautta opiskelija saa ainutlaatuisia työkaluja tarkastella omaa taiteen tekemistään myös ulkoapäin ja antautua oman taiteensa kansainväliseen kehittämis- ja esittämisprosessiin. Ohjelma saattaa nuoren polven taiteilijat hedelmälliseen dialogiin pitkään alalla toimineiden kansainvälisten taideammattilaisten kanssa.

 

Key note –luennot

Kerran vuodessa järjestettävän Key note -luennon puhuja on kansainvälisesti merkittävä ja laajasti tunnettu taidealan toimija: taiteilija, kuraattori, kirjoittaja tai nykytaiteeseen keskeisesti vaikuttanut ajattelija tai toimija. Key note –luentojen tavoitteena on Kuvataideakatemian tutkimuksellisen toiminnan tukeminen ja sen yhteyksien vahvistaminen perusopintoihin.

 

Resident fellow –ohjelma

Resident Fellow –ohjelmaan kutsutaan kansainvälisiä taiteilijoita, joiden taiteellinen toiminta rikastaa Kuvataideakatemian opetusta ja laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta taidekäytäntöjen ja -kulttuurien moninaisuudesta.

Resident Fellow -ohjelma kytkeytyy Kuvataideakatemiassa paitsi kansainvälisten taiteilijoiden omaan taiteeseen ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien kanssa, myös globalisaatiovaikutuksia taiteeseen tarkastelevaan opetukseen, joka sisältää luentosarjoja ja intensiivikursseja. Resident Fellow –taiteilijoiden opetusjaksot toteutetaan osana Kuvataideakatemian perusopetusta. Kuvataideakatemian kansainvälinen residenssiohjelma on suunnattu kuvataiteilijoille ja taidekirjoittajille.

 

Alumniresidenssit

Alumniresidenssimoduuli tarjoaa ammatissa toimiville, Kuvataideakatemiasta valmistuneille taiteilijoille korkeatasoisia kansainvälisiä residenssejä ulkomailla. Residenssit painottuvat mentorointiin, tiedonvaihtoon, verkostoitumiseen ja kokeiluihin.

Alumniresidenssimoduulin tavoitteena on taata suomalaisille taiteilijoille tasa-arvoiset kansainväliset työskentelymahdollisuudet sekä taata ammatillisen kehittymisen jatkumo valmistumisen jälkeen.

Kuvataideakatemia 170 vuotta

Vuonna 2018 juhlitaan Kuvataideakatemian 170-vuotista taivalta Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulusta nykyiseksi Taideyliopistoon kuuluvaksi akatemiaksi. 

 

Juhlavuosi näkyy monin tavoin Kuvataideakatemian tapahtumaohjelmassa, julkaisutoiminnassa ja juhlavuoden aikana ilmestyvässä Kuvan koulussa -haastattelusarjassa. 

 

Ohjelma on suunnattu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille. Lisää tietoa löydät juhlavuoden omalta sivulta.

 

Tervetuloa mukaan juhlimaan suomalaista kuvataiteen koulutusta!

Tilat

Taideyliopiston Kuvataideakatemia toimii Helsingin Vallilassa. Rakennuksessa on opetustiloja, opiskelijoiden työhuoneita ja henkilökunnan työtiloja. Nykytaiteeseen painottunut Kuvataideakatemian kirjasto on avoinna kaikille. Kuvataideakatemiaan pääsee sujuvasti Mäkelänkatua pitkin kulkevilla busseilla ja ratikoilla. 

Kuvataideakatemia
Elimäenkatu 25 A
00510 Helsinki

Galleriat

Kuvataideakatemialla on kaksi näyttelytilaa Helsingin kantakaupungissa: Exhibition Laboratory ja Exhibition Laboratory Project Room. Näyttelyihin on vapaa pääsy. Galleriat ovat auki tiistaista sunnuntaihin klo 11–18. Näyttelyvaihtojen aikana tilat on suljettu.

Exhibition Laboratory
Merimiehenkatu 36
00150 Helsinki

Exhibition Laboratory Project Room
Lönnrotinkatu 35
00180 Helsinki

Alumnit

Kuvataideakatemian alumneja ovat kaikki Kuvataideakatemian ja sitä edeltäneen Suomen Taideakatemian koulun entiset opiskelijat. Kun rekisteröidyt alumniksi, olet osa alumniverkostoa: saat tietoa akatemian kuulumisista ja tilaisuuksissa tapaat entisiä opiskelijatovereitasi ja muita kollegoita. Käytössäsi ovat kirjaston palvelut, saat alennuksia julkaisuista, kutsuja näyttelyihin, tapahtumiin ja luennoille. Voit olla myös järjestämässä alumnitapaamisia. Kuvataideakatemia tarjoaa tarvittaessa tilat alumnitilaisuuksille. Liittyminen on ilmaista. Täytä ja printtaa liittymuslomake ja palauta se Kuvataideakatemiaan. Tervetuloa mukaan!

 

Lisätiedot
Viestinnän asiantuntija Reeta Holma
+358 45 657 9347

Kaikille avointa toimintaa

Kuvataideakatemian kirjasto
Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmat keskittyvät nykytaiteeseen.
Yleisöluennot ja tapahtumat
Osallistu kaikille avoimille luennoille ja tapahtumiin.

Tue Kuvataideakatemiaa

Kuvataideakatemian ystävät
Kuvataideakatemian ystävät ry on kuvataiteesta kiinnostuneiden yhdistys, johon kuka tahansa voi liittyä.
Tue Kuvataideakatemiaa
Kuvataideakatemiaa voit tukea Kuvataideakatemian tukisäätiön kautta.