Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -verkko-oppimateriaali on laadittu osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa samannimistä kurssia. Kurssilla käsitellään keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä ja käsityksiä. Lähtökohtana on oman oppimisen tarkastelu ja tutustuminen toisten kokemuksiin ja käsityksiin oppimisesta suhteessa erilaisiin teorioihin ja filosofisiin käsityksiin. Kurssin keskeiset käsitteet, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys, ovat laajoja filosofis-teoreettisia ilmiöitä, joiden perusluonteen tai olemuksen ymmärtäminen on opettajan työn perusta.

Asian Traditional Theatre & Dance  is a vastly illustrated web-based material is an introduction to Asian theatre and dance traditions. It can be used as a virtual textbook for university students as well as a handbook for general readers. With its search-by-word facility it also serves as an encyclopaedia of names and terms related to the Asian performing arts.