Palveluja kaikille

Taideyliopiston ohjelma- ja koulutuspalvelut sekä kirjastot ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. 

Kirjasto

Kuvataideakatemian kirjasto, Teatterikorkeakoulun kirjasto, ja Sibelius-Akatemian kirjaston toimipisteet Helsingissä ja Kuopiossa muodostavat yhdessä Taideyliopiston kirjaston. 

 

Taideyliopiston kirjaston kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien, myös Taideyliopiston ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Lisätietoa kirjastosta löydät kirjaston www-sivustolta. Kirjastojen aineistoja pääset hakemaan Taideyliopiston Finna-palvelu Arscasta.

Kirjaamo

Taideyliopiston kirjaamo huolehtii yliopistossa vireille tulevien käsiteltävien ja päätettävien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen rekisteröinnistä. Tyypillisiä kirjattavia asiakirjoja ovat hakemukset avoinna oleviin tehtäviin, lausuntopyynnöt, sopimukset ja yliopistossa tehdyt päätökset. Taideyliopiston kirjaamo huolehtii myös Sibelius-Akatemialle, Teatterikorkeakoululle ja Kuvataideakatemialle osoitettujen asiakirjojen kirjaamisesta. Asiat ja asiakirjat rekisteröidään Taideyliopiston Dynasty-asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmään.

Avoimissa tehtävähauissa käytetään myös akatemiakohtaisia asiointiosoitteita, tarkistathan rekrytointihakuilmoituksesta mihin osoitteeseen työhakemus tulee toimittaa. 

Taideyliopiston kirjaamo sijaitsee Musiikkitalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 16 C, Helsinki (käynti Karamzininkadun puolelta). Kirjeposti lähetetään osoitteella Taideyliopisto (+ akatemian nimi), Kirjaamo, PL 38, 00097 Taideyliopisto.

Sähköiset asiointiosoitteet

Taideyliopisto kirjaamo(at)uniarts.fi
Kuvataideakatemia kuva.kirjaamo(at)uniarts.fi
Sibelius-Akatemia siba.kirjaamo(at)uniarts.fi
Teatterikorkeakoulu teak.kirjaamo(at)uniarts.fi

 

Taideyliopiston henkilöstön yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Arkisto

Taideyliopiston arkisto vastaa yliopiston ja sen akatemioiden (Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun) toiminnassa syntyvien pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä ja niiden tietopalvelusta. Arkistoon sijoitetaan mm. yliopiston ja akatemian hallinnon asiakirjoja, opetukseen liittyviä asiakirjoja, taiteellisen esitystoiminnan asiakirjoja sekä taiteellisia ja tieteellisiä julkaisuja. Taideyliopiston arkisto huolehtii myös Sibelius-Akatemian (1882–2012) sekä Kuvataideakatemian (1985–2012) historiallisten arkistojen ylläpidosta ja tutkijapalvelusta.

 

Arkistoaineistojen etukäteistilaukset ja tiedustelut pyydetään osoittamaan arkisto(at)uniarts.fi  – varaa toimitusajaksi viisi arkipäivää.

Arkistot ennen Taideyliopistoa

Arkistot ennen Taideyliopistoa

Kuvataideakatemian arkisto 1869–2012  

Arkisto muodostuu seuraavien arkistonmuodostajien aineistoista:

  • Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu (1869–1939)
  • Suomen Taideakatemian koulu / Ateneum (1939–1985)

Arkisto on sijoitettu Kansallisarkistoon. Aineistoa on yhteensä noin 4,2 hyllymetriä. Kansallisarkiston tutkijapalvelu sijaitsee osoitteessa Rauhankatu 17,  Helsinki.

  • Kuvataideakatemia (1985–2012)

Aineisto on pääosin järjestetty ja luetteloitu. Arkisto sijaitsee Leipätehtaan kiinteistössä, osoitteessa Kaikukatu 4 A, Helsinki. Arkiston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä erillinen tutkijahuone. Aineistoa on noin 30 hyllymetriä.
 

Sibelius-Akatemian arkisto 1882–2012 

Arkisto muodostuu seuraavien arkistonmuodostajien aineistoista:

  • Helsingin Musiikkiopisto (1882–1924) - yksityinen musiikkikoulu
  • Helsingin Konservatorio (1924–1939) - yksityinen musiikkiopisto
  • Sibelius-Akatemia (1939–1966) - yksityinen korkeakoulu
  • Sibelius-Akatemia (1966–1980) - valtioapua saava yksityinen korkeakoulu
  • Sibelius-Akatemia (1980–2012) - valtion yliopisto
  • yksityisarkistot (henkilö- ja yhdistysarkistoja)

Arkisto on Leipätehtaan kiinteistössä, osoitteessa Kaikukatu 4 A, Helsinki. Arkiston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä erillinen tutkijahuone. Aineistoa on noin 350 hyllymetriä. 
 

Teatterikorkeakoulun arkisto 1979–2012

Arkisto muodostuu yhdestä arkistokokonaisuudesta:

  • Teatterikorkeakoulun arkisto (2079–2012)

Aineisto on pääosin järjestetty ja luetteloitu. Arkisto on Leipätehtaan kiinteistössä, osoitteessa Kaikukatu 4 A, Helsinki. Arkiston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä erillinen tutkijahuone. Aineistoa on noin 40 hyllymetriä. Teatterikorkeakoulussa vielä oleva aineisto ei ole tutkijoiden vapaasti käytettävissä ennen kuin ne on järjestetty ja siirretty Kaikukadulla olevaan arkistoon.
 

Teatterikorkeakoulun edeltäjien arkistoja

Svenska Teaterskolan 1908–1979 (rajavuodet 1955–1980)

Arkisto on sijoitettu Kansallisarkistoon. Aineistoa on 0,65 hyllymetriä. Kansallisarkiston tutkijapalvelu sijaitsee osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki.
 

Suomen Teatterikoulu 1943–1979 (rajavuodet 1928–1987)

Arkisto on sijoitettu Kansallisarkistoon. Aineistoa 9,4 hyllymetriä. Kansallisarkiston tutkijapalvelu sijaitsee osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki. 

 

Ohjelmapalvelu Primo

Primo on Sibelius-Akatemian ohjelmatoimisto, joka tuottaa ainutlaatuisia musiikkielämyksiä yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin. Primo välittää esiintyjiksi Sibelius-Akatemian opiskelijoita, valmistuneita muusikoita sekä opettajia. Primo tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua ja hoitaa kaikki käytännön järjestelyt.

Ylioppilaskunnan Taiteilijapankki

Etsitkö improryhmää juhliisi, pianonsoiton opettajaa lapsellesi tai maalaria kohtuuhintaiselle muotokuvalle? Taideyliopiston ylioppilaskunnan Taiteilijapankki tuo yhteen taideopiskelijoiden palveluista kiinnostuneet yksityishenkilöt ja Taideyliopiston opiskelijat.

Koulutuspalvelut

Voit opiskella Taideyliopistossa myös olematta yliopiston perustutkinto-opiskelija. Taideyliopiston avoin yliopisto ja täydennyskoulutus tarjoavat korkeatasoista koulutusta sekä kehittymisen mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille. 

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. 

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus luo taiteen, tanssin, teatterin, musiikin, kulttuurin ja koulutuksen kentällä toimiville taiteen ammattilaisille edellytyksiä kehittää ammattitaitoaan.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset tarjoavat taiteilijoille ja eri taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja erikoistumiseen taiteen asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan uusilla aloilla ja eri alojen rajapinnoilla.

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät nuoret jo ennen korkeakouluikää mahdollisimman korkeatasoisen musiikkiyhteisön ja musiikillisen oppimisympäristön piiriin.

Tilavuokraus

Taideyliopiston akatemiat vuokraavat yrityksille ja yhteisöille tilojaan silloin, kun ne eivät ole omassa käytössä. 

 

Jos olet kiinnostunut vuokraamaan Taideyliopiston akatemioiden tiloja, ole yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Kuvataideakatemia

Tilapäällikkö Matti Rautio

Sibelius-Akatemia

Musiikkitalon saleja vuokrataan yrityksille ja yhteisöille niin musiikkitilaisuuksia kuin seminaareja ja kokouksiakin varten. Saleja vuokraa Musiikkitalon palveluosakeyhtiö

Teatterikorkeakoulu

Tilapäällikkö Matti Rautio

Kuvausluvat: Tiedottaja Jaana Forsström