Sibelius-Akatemian historia

Helsingin musiikkiopisto 1882

Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa ja pohjoismaiden suurin musiikkikorkeakoulu, ja se perustettiin Helsingin Musiikkiopiston nimellä vuonna 1882 yksityisestä aloitteesta. Johtajaksi valittiin Martin Wegelius, ja hän toimi virassaan kuolemaan saakka vuoteen 1906.

 

Wegeliuksen mielestä muusikon tuli sivistää itseään monipuolisesti. Wegelius itse opetti teoreettisia aineita, musiikin historiaa ja säveltapailua. Sopivan oppimateriaalin puuttuessa hän myös kirjoitti alan oppikirjoja itse. Hän kiinnitti erityistä huomiota sävellyksen opetukseen ja onnistuikin kasvattamaan maahan uuden säveltäjäsukupolven.

 

Jean Sibelius ja hänen aikalaisiaan

Yksi oppilaista oli Jean Sibelius, josta myöhemmin tuli opistolle sekä nimellinen että symbolinen keulakuva. Sibelius opiskeli opistossa 1885–1889 sävellyksen ohella myös viulunsoittoa. Hän opetti myös 1890-luvulla jonkin aikaa musiikinteoriaa ja myöhemmin sävellystä.

 

Wegeliuksen jälkeen johtajina toimivat Armas Järnefelt (1906–1907) ja Karl Ekman (1907–1911). Vuonna 1911 johtajana aloittanut Erkki Melartin otti heti tehtäväkseen opiston laajentamisen täydelliseksi konservatorioksi.

 

Toiminnan laajennuttua opiston nimi muutettiin Helsingin konservatorioksi vuonna 1924. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin vielä sotilasmusiikkiosasto.

 

Sibelius-Akatemia 1939

Melartinin jälkeen johtajaksi tuli Ernst Linko (1936–1959), jonka kaudella opisto otti käyttöön uuden nimen Sibelius-Akatemia (1939). Pedagogista toimintaa laajennettiin jälleen: vuonna 1951 perustettiin kirkkomusiikkiosasto ja vuonna 1957 koulumusiikkiosasto.

 

Taneli Kuusiston rehtorikaudella (1959–1971) Sibelius-Akatemiasta tuli pelkästään ammattimuusikoita kouluttava oppilaitos, joka vastasi yksinään mm. koulu-, kirkko- ja sotilasmuusikkojen koulutuksesta.

 

Sibelius-Akatemiasta valtion laitos 1980

Taloudelliset vaikeudet helpottuivat, kun vuonna 1966 säädettiin laki valtionavusta ja valtio alkoi vastata suurimmasta osasta akatemian menoja. Valtion laitos Sibelius-Akatemiasta tuli vuonna 1980 ja yliopisto vuonna 1998.

 

Veikko Helasvuon rehtorikaudella (1971–1981) valmisteltiin tutkinnonuudistus ja siirryttiin uuteen tutkintojärjestelmään, jonka mukaan akatemian tutkinnot olivat samantasoisia muiden suomalaisten korkeakoulututkintojen kanssa.

 

Vuonna 1983 Sibelius-Akatemian toiminta laajeni Kuopioon. Silloin perustettiin Kuopion koulutusyksikkö, nykyinen Kuopion yksikkö.

 

Helasvuon jälkeen rehtorina ovat toimineet Ellen Urho (1981–1987), Tuomas Haapanen (1987–1990), Erkki Rautio (1990–1993), Lassi Rajamaa (1993–1999), Pekka Vapaavuori (1999–2004) ja Gustav Djupsjöbacka (2004–2012) ja Tuomas Auvinen (2012-2013, vuodesta 2013 Sibelius-Akatemian dekaani). Sibelius-Akatemian tämänhetkinen dekaani on Kaarlo Hildén (kausi 2017-2021).

 

Musiikkitalo 2011

Musiikkitalo on pitkäaikaisten toiveiden täyttymys. Idea talon rakentamisesta lähti Sibelius-Akatemiasta vuonna 1992. Talon kaksi muuta päätoimijaa, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri, tulivat vuonna 1994 hankkeeseen mukaan.

 

Uusissa tiloissa opetetaan musiikkiteknologiaa, jazzia, musiikkikasvatusta, orkesterisoittimia, kansanmusiikkia, sävellystä ja musiikinteoriaa. Erityistä iloa tuottavat Sibelius-Akatemian pienemmät konserttisalit Black Box, Camerata, Organo ja Sonore sekä auditorio että studiotilat.

 

Musiikkitalon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voitti turkulainen LPR-arkkitehdit ehdotuksella "a mezza voce". Konserttisalin akustiikan on suunnitellut Yasuhisa Toyota Nagata Acoustics Inc. -yhtiöstä. Musiikkitalon suunnittelu ja rakentaminen kestivät 20 vuotta. Talon laajuus on 38 600 brm2 ja 250 000 m3. Pääurakoitsija oli SRV. Hinta toimintavarusteineen on 189 miljoonaa euroa.

 

Musiikkitalon avainsanat ovat avoimuus ja kohtaaminen. Uusi yleisö ja tutut kuulijat, opiskelijat ja musiikin ammattilaiset, eri musiikinlajit, kohtaavat toisensa talon konserttisaleissa ja muissa tiloissa. Visionsa mukaisesti Musiikkitalon pyrkii olemaan elävän säveltaiteemme alueella edelläkävijä, luomaan pääkaupungin aktiivista ja modernia kaupunkikuvaa ja kasvattamaan sen vetovoimaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Taideyliopisto 2013

Vuoden 2013 alusta Sibelius-Akatemia on ollut osa Taideyliopistoa Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun rinnalla.