Tule Kuulolle!

Sibelius-Akatemian blogi sukeltaa musiikkiyliopiston arkeen.

Konsertti päivässä, 10 parhaassa!

Sibelius-Akatemian konserttikirjon löydät tapahtumakalenterista.

Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia antaa musiikin alan ylintä opetusta Suomessa. Oppilaitos kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin.

Esittely

Perinteikäs Sibelius-Akatemia on suomalaisen musiikkikulttuurin kivijalka. Vuonna 1882 perustettu, alun perin klassiseen musiikkiin keskittynyt oppilaitos on ajan kuluessa muuntautunut: esimerkiksi jazzia ja kansanmusiikkia on opetettu 1980-luvun alusta ja musiikkiteknologiaa 1990-luvun alusta asti. Kaikkea toimintaa yhdistää rakkaus musiikkiin ja tinkimätön tekemisen palo.

 

Nykymuodossaan Sibelius-Akatemia on 1 500 opiskelijan ja yli 1 000 opettajan ja muun työntekijän luova yhteisö. Se on yksi Euroopan suurimmista musiikkiakatemioista ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija.

 

Sibelius-Akatemian perustehtävä on vaalia ja uudistaa musiikkikulttuuria. Toiminta nojaa kolmeen kulmakiveen: opetukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

 

Musiikin kandidaatin ja musiikin maisterin tutkinnon lisäksi Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin lisensiaatin ja musiikin tohtorin tutkinnon. Akatemiassa on myös nuoriso- ja aikuiskoulutusta.

 

Julkiset konsertit ovat akatemian taiteellisen toiminnan näyteikkuna. Vuosittain konsertteja on noin 600. Ne muodostavat huomattavan osan pääkaupunkiseudun konserttitarjonnasta.

 

Helsingin lisäksi Sibelius-Akatemia toimii Kuopiossa ja Seinäjoella. Akatemian kaikille avoin musiikin erikoiskirjasto sijaitsee Musiikkitalossa.

 

Opiskelu

Sibelius-Akatemiassa opiskelun ytimessä on kasvaa oman luovan identiteettinsä tuntevaksi muusikoksi. Instrumentin hallinnan lisäksi opiskelija kasvattaa taiteellista ja tiedollista osaamistaan ja oppii soveltamaan omaksumaansa käytännön työelämässä.

 

Opinnoissa on mahdollista löytää erilaisia opintopolkuja. Opiskelija voi keskittyä yhteen pitkälle erikoistavaan alueeseen tai hankkia laaja-alaisempaa osaamista. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Osan opinnoista voi valita oman mielenkiinnon ja lähtötason mukaan.

 

Monissa pääaineissa henkilökohtainen opetus on iso osa opintoja. Opintoihin voi sisältyä myös käytännön harjoittelua.

Tutkinnot ja koulutusohjelmat
 

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella musiikin kandidaatin, musiikin maisterin, musiikin lisensiaatin ja musiikin tohtorin tutkinnon. Opetusta annetaan yhdeksässä koulutusohjelmassa, joissa voi opiskella eri pääaineita. Lisäksi opiskella voi neljässä erillisessä maisteriohjelmassa. Opetuksesta vastaa kaksi osastoa: klassisen musiikin osasto sekä musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto. Koulutusohjelmakohtaisesta opetuksesta huolehtivat osastojen alaisuudessa toimivat aineryhmät, jotka antavat opetusta eri pääaineissa. Aineryhmiä on yhteensä 13.

Tohtorikoulutus

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminta rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle. Tohtorintutkinnon voi suorittaa oman osaamisprofiilinsa ja kiinnostuksensa mukaan tutkija-, taiteilija- tai soveltajakoulutuksessa.

 

 

Nuorisokoulutus
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus tarjoaa korkeatasoista musiikinopetusta nuorille jo ennen korkeakouluikää.
Pedagogiikan harjoitusoppilaat
Sibelius-Akatemia kouluttaa soiton- ja laulunopettajia useassa eri aineryhmässä. Tulevat opettajat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita eli ns. pedagogiikkaoppilaita.

Kansainvälinen vierailijaohjelma

Kansainvälinen vierailijaohjelma on Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävä ohjelma, johon kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. He työskentelevät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opettajien kanssa periodimuotoisesti, pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Ohjelma toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2019. Osa vierailuista järjestetään osana kansainvälistä Sibelius Summer Academy -kesäkoulua. 

Avoin yliopisto ja täydennyskoulutus

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa myös Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Taideyliopiston täydennyskoulutus tarjoaa kehittymisen mahdollisuuksia taidealojen ammattilaisille ja organisaatioille.

 

Tutkimus

Tutkimus on olennainen osa Sibelius-Akatemiassa tehtävää luovaa työtä. Henkilöstön monipuolinen asiantuntemus mahdollistaa erilaisten teoreettisten lähestymistapojen, metodologioiden ja tutkimusmetodien rinnakkaiselon ja vuorovaikutuksen. Tutkimuksen ja musiikin käytäntöjen vuorovaikutus on vilkasta. Sibelius-Akatemiassa tehtävän tutkimuksen intressialueita ovat muun muassa musiikin esittäminen ja vastaanottaminen, musiikin tekeminen, opettaminen ja oppiminen, musiikillisten käytäntöjen historia ja musiikin rakenteet, musiikin ja mielen suhde ja musiikillinen vuorovaikutus, musiikin filosofia ja estetiikka, musiikin ja yleisön suhde sekä musiikin ja yhteiskunnan vuorovaikutus. 

 

Uutisia tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta

Taiteellinen toiminta

Taiteellinen toiminta on osa Sibelius-Akatemian opetuksen ydintä ja opiskelijoiden taiteilijaksi kasvamista. Koulutuksessa luodaan monipuolisia oppimistilanteita, joissa opiskelija saa kokemusta konserttien taiteellisesta ja käytännöllisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, erilaisista esiintymisareenoista ja esitysmuodoista sekä vuorovaikutuksesta erilaisten yleisöjen kanssa.

 

Taiteellinen toiminta luo edellytyksiä myös opettajien taiteilijuuden ja ammatillisen osaamisen jatkuvalle kehitykselle sekä tukee musiikin tutkimusta.

 

Sibelius-Akatemian taiteellinen toiminta on luonteeltaan monimuotoista ja yllättävää. Kokonaisuus rakentuu aineryhmien, opettajien ja opiskelijoiden toiminnasta. Taiteellinen toiminta huipentuu julkisiin konsertteihin, joita on vuosittain noin 600. Valtaosa konserteista järjestetään Helsingin Musiikkitalossa.

 

Konserttikausia on kaksi: syksy ja kevät. Kesäkuukausina konsertteja tarjotaan Kesän nuoret taiteilijat -sarjassa.

 

Sibelius-Akatemia järjestää myös festivaaleja ja kilpailuja. Oma sinfoniaorkesteri on akatemian ylpeys ja käyntikortti maailmalla. Alta löydät tietoa näistä taiteellisen toiminnan kokonaisuuksista.

Orkesteri- kamarimusiikki-, yhtye- ja kuorotoiminta

Orkesteri- kamarimusiikki-, yhtye- ja kuorotoiminta

Opintojensa aikana Sibelius-Akatemian opiskelijat osallistuvat monipuolisesti erilaisiin yhtyeisiin, orkestereihin, kamarimusiikkikokoonpanoihin ja kuoroihin. Kokoonpanot toimivat laajasti yli koulutusohjelmarajojen.

 

Orkesterisoitinten opiskelijoilla on mahdollisuus soittaa täysimittaisen Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin ja kamariorkesterin riveissä. Sibelius-Akatemiassa toimii vuosittain 130 kamarimusiikkiryhmää, jotka koostuvat klassisen musiikin osaston opiskelijoista.

 

Kamarimusiikkitoimintaa koordinoi orkesteri-, kamarimusiikki- ja kapellimestarikoulutuksen aineryhmä. Yliopistossa työskentelee lisäksi 6 vakinaista ja noin 15 tuntiopettajaan rinnastettavaa kamaripianistia, joiden kanssa opiskelija tutustuu teosten partituurin rakenteisiin ja harmonioihin sekä saa tukea matineoihin ja tutkintokonsertteihin.

 

Sibelius-Akatemian koulutusohjelma- ja oppiainerajat ylittävä kuorotoiminta pyrkii tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kuorolauluun opintojensa aikana. Kuorotoimintaa koordinoi toimikunta, johon kuulu edustajia sekä klassisen että rytmimusiikin puolelta.

 

Kuorot

Sibelius-Akatemian kuoro

Global Choir 

Kirkkomuusikoiden kuoro 

Fuksikuoro 

Vokaaliyhtye

 

Orkesterit

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri 

Folk Big Band 

Alumni Big Band

Kamariorkesteri

Academy Winds 

NYKY Ensemble 

”Kapubändi”

SIbelius-Akatemian barokkiorkesteri

Global Orchestra

 

Festivaalit Sibafest ja DIG.

Festivaalit Sibafest ja DIG.

Sibafest on Sibelius-Akatemian joka toinen vuosi järjestettävä festivaali ja taiteellisen toiminnan huipentuma. Se esittelee Sibelius-Akatemian toiminnan koko laajuudessaan yhden festivaaliviikon aikana.

 

Festivaalin päätapahtumapaikka on Musiikkitalo. Jokaiselle festivaalille nimitetään oma taiteellinen johtaja. Festivaalikävijöitä on 7 000–8 000 ja esiintyjiä noin 400–500. Lue lisää Sibafestin sivuilta.

 

Sibelius-Akatemian jazzin aineryhmä järjestää vuosittain DIG.-Festivaalin. DIGin tapahtumapaikka on Musiikkitalon Black Box -sali ja Musiikkitalon klubi.

 

DIG.-Festivaalilla ovat esiintyneet mm. seuraavat jazzin huippunimet: Wayne Shorter Quartet, Lionel Loueke trio, Pat Martino, Chris Potter, Carmen Lundy ja Jason Moran

Kilpailut

Kilpailut

Sibelius-Akatemia järjestää joka viides vuosi kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun ja joka kolmas vuosi kansainvälisen Harald Andersén -kuorokilpailun. Kansainvälisessä Jean Sibelius -viulukilpailussa akatemia on toinen järjestäjä yhdessä Sibelius-Seuran kanssa.

 

Helmi Vesa -pianokilpailu on tarkoitettu Sibelius-Akatemian opiskelijoille.

SibaRecords

SibaRecords

Sibelius-Akatemian oma levymerkki SibaRecords julkaisee opiskelijoiden ja opettajien levytyksiä. SibaRecords tuottaa korkeatasoisia levyjä, auttaa muusikkoja laajentamaan taiteellista toimintaansa ja levittää Sibelius-Akatemiassa syntynyttä musiikkia tallennemuodossa.

 

Toiminta aloitettiin vuonna 2009. Ensimmäiset tuotannot julkaistiin virallisen lanseerauksen yhteydessä 2010. Sen jälkeen katalogi on kasvanut tasaisesti.

 

SibaRecordsin julkaisuja on toteutettu sekä monikanavaisina Super Audio CD -tallenteina että perinteisinä CD-levyinä. Lisäksi kaikki levyt on julkaistu digitaalisesti.

Kesän nuoret taiteilijat

Kesän nuoret taiteilijat

Kesän nuoret taiteilijat -konserttisarjassa esiintyvät Sibelius-Akatemiasta hiljattain valmistuneet tai pian valmistuvat nuoret taiteilijat, jotka ovat menestyneet erinomaisesti opinnoissaan. Sarjan konsertit kuvastavat kunkin esiintyjän omaa persoonallista profiilia, ilmaisutarvetta ja taiteellista näkemystä.

 

Konserttisarja järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2012. Oma profiilikonsertti myönnetään viidelle, kuudelle uransa alussa olevalle nuorelle.

Yhteistyö ja verkostot

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia toteuttaa yliopistollista kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vaikuttamista, monesta näkökulmasta. Laajan konserttitoiminnan lisäksi akatemia luo yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa yritys- ja alumniyhteistyön keinoin. Kansainvälisesti tunnustettu Sibelius-Akatemia on suomalaisen musiikkikulttuurin kivijalka.

Sibelius-Akatemia pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun turvatakseen muun muassa taideaineiden peruskoulutuksen aseman ja laadun. Tiivis yhteistyö muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Suomessa ja ulkomailla takaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vahvistaa Sibelius-Akatemian asemaa kansainvälisenä toimijana.

 

Musiikkitalon orkesteriakatemia
Musiikkitalon orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on yhä korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus.
Creative Dialogue
Kansainvälinen Creative Dialogue –työpaja syntyi vuonna 2008 luomaan uutta vuoropuhelua nuorten taiteilijoiden välille. Kymmenen vuoden aikana se on yhdistänyt jo lähes sata säveltäjää ja muusikkoa eri puolilta maailmaa.

Kolmisointu-yhteistyö

Kolmisointu-yhteistyö

Sibelius-Akatemia tekee yhdessä Järvenpään kaupungin ja Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön kanssa Kolmisointu-yhteistyötä, jossa Sibelius-Akatemia tuottaa mm. musiikkiohjelmaa ja koulutusta Järvenpäässä.

The Friends of Sibelius Academy

The Friends of Sibelius Academy

The Friends of Sibelius Academy on Yhdysvalloissa toimiva säätiö, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatushankkeita ja taiteellista tarjontaa sekä helpottaa niiden pääsyä paikallisille markkinoille.

 

Työtä helpottavat Sibelius-Akatemian kansainvälinen maine ja toiminnan korkea pedagoginen sekä taiteellinen taso, jotka ovat jo pitkään avanneet ovia suomalaisten maailmantähtien matkalla huipulle.

 

Lue lisää täältä.

Sibelius-Akatemian ystävät

Sibelius-Akatemian ystävät

Sibelius-Akatemian ystävät ry kokoaa Sibelius-Akatemian ystävät seuraamaan akatemian opetusta ja tutkimusta, perehtymään Sibelius-Akatemian taiteellisen toiminnan taustoihin, olemaan läsnä niin opiskelijoiden kuin huipputaiteilijoidenkin esityksissä ja keskustelemaan heidän kanssaan.
 

Yhdistys perustettiin vuonna 1996 nimellä Vivat Academia. Yhdistys vaalii vuorovaikutusta Sibelius-Akatemian ja sen ulkopuolisen maailman välillä. Se haluaa koota yhteen kaikki Sibelius-Akatemiasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt, mukaan lukien entiset ja nykyiset opettajat ja oppilaat sekä henkilöstön jäsenet.

Avaintietoa

Sibelius-Akatemian toimintaa johtavat dekaani ja kaksi varadekaania. Osastojen toiminnasta vastaavat osastodekaanit. 

 

Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto on akatemian korkein perus- ja jatkokoulutuksen sekä pedagogisen ja taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen asiantuntijaelin. 

Dekaanit

Dekaani Kaarlo Hildén

Kaarlo Hildén toimii Sibelius-Akatemian dekaanina 1.3.2017–31.7.2021. Hildén on toiminut Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston dekaanina vuodesta 2010 ja sitä ennen Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ohjelmajohtajana vuosina 2007–2010. Aiemmin hän oli seitsemän vuotta koulutusjohtajana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian musiikin koulutusohjelmassa. Hildén on toiminut pianonsoiton, vapaan säestyksen ja musiikinteorian opettajana mm. Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin konservatoriossa. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri.

Yhteydenotot: johdon assistentin kautta: pinja.puha(at)uniarts.fi, puh. 0294 47 2000 (vaihde)

 

Peruskoulutuksesta ja taiteellisesta toiminnasta vastaava varadekaani Olli-Pekka Martikainen

 

Olli-Pekka Martikainen toimii varadekaanina 1.1.2018–31.12.2022. Varadekaanin toimi painottuu peruskoulutukseen ja taiteelliseen toimintaan. Olli-Pekka Martikainen on toiminut Sibelius-Akatemiassa lyömäsoitinmusiikin lehtorina vuodesta 2004 lähtien ja sitä ennen tuntiopettajana. Aineryhmän johtotehtävissä hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Sinfonia Lahdessa Martikainen työskenteli lyömäsoitinten äänenjohtajana yli 15 vuoden ajan. Koulutukseltaan Olli-Pekka Martikainen on musiikin tohtori.

Yhteydenotot: olli-pekka.martikainen(at)uniarts.fi, puh. 040 710 4281, tai johdon assistentin kautta: pinja.puha(at)uniarts.fi, puh. 0294 47 2000 (vaihde)

 

 

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava varadekaani Tuire Kuusi

MuT Tuire Kuusi toimii Sibelius-Akatemian varadekaanina vastuualueenaan tutkimus ja tohtorikoulutus. Hän on myös professori DocMus-tohtorikoulussa. Hänen opetusalaansa kuuluvat jatko-opiskelijoiden väitöskirjaohjaaminen ja kirjallisten töiden ohjaaminen sekä opintojen vastuullisena ohjaajana toimiminen. Hän toimii myös sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän tutkielmien ja kirjallisten töiden ohjaajana.

Tuire Kuusi kuuluu lukuisiin DocMusin, Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston hallinnollisiin elimiin ja työryhmiin.

Yhteydenotot: Tuire Kuusi tuire.kuusi(at)uniarts.fi, puh. 040 710 4337, tai johdon assistentin kautta: pinja.puha(at)uniarts.fi, puh. 0294 47 2000 (vaihde)

 

Osastodekaanit

Osastodekaanit johtavat ja kehittävät osastojensa toimintaa ja vastaavat sen tuloksista.

 

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaani Tanja Johansson

Yhteydenotot: Tanja Johansson, tanja.johansson(at)uniarts.fi, +358407104392, tai johdon assistentin kautta: pinja.puha(at)uniarts.fi, puh. 0294 47 2000 (vaihde)

 

Klassisen musiikin osaston varadekaani Markus Utrio


Markus Utrio toimii klassisen musiikin osaston varadekaanina kaudella 1.2.2018–31.12.2022. Utrio on aiemmin työskennellyt Metropolia-ammattikorkeakoulussa kulttuurialan esimiestehtävissä vuosina 2007–2015 sekä koulutuspäällikkönä Helsingin konservatoriossa vuosina 2016–2018. Ammattikorkeakoulun lehtorina Utrio opetti satsioppia, säveltapailua ja pedagogisia aineita sekä ohjasi opinnäytetöitä. Hän on myös opettanut musiikin perusteita ja pianonsoittoa sekä toiminut säestäjänä musiikkioppilaitoksissa. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri.
Yhteydenotot: Markus Utrio, markus.utrio (at) uniarts.fi, puh. 050 401 3455 tai johdon assistentin kautta: pinja.puha(at)uniarts.fi, puh. 0294 47 2000 (vaihde)