Olika former av alumnsamarbete

Mentorskap och fadderverksamhet

 

Mentorskapet och fadderverksamheten är ett samarbete mellan alumner och studerande, i syfte att stödja de studerande i deras professionella utveckling och sänka trösklarna för övergången till arbetslivet. Sibelius-Akademin har ett mentorskapsprogram för studerande på magisternivå. Teaterhögskolan har fadderverksamhet på både kandidat- och magisterprogrammen.

 

Konstnärsträffar

 

Konstuniversitetets alumner är erkända konstnärer inom sitt område och blir regelbundet inbjudna att berätta om sitt konstnärskap för de studerande. Det är viktigt att man under studietiden får bekanta sig med olika karriärvägar och erfarenheter från arbetslivet.

 

Alumnerna har ordet 

 

Alumnerna bjuds också in som gäster vid olika evenemang, till exempel för att hålla tal vid betygsutdelningar eller vernissager.