Examina och undervisningsplaner

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen inom bildkonstens, musikens, teaterns eller dansens område.

Nya Studiehandbok

I Konstuniversitetets studiehandbok hittar du undervisningsplaner, beskrivningar av studieperioderna samt information om den undervisning som ordnas under läsåret 2019–2020.

Bildkonstakademin

Examina

Kandidat i bildkonst
Kandidatexamen i bildkonst, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) omfattar 210 studiepoäng. Den målsatta tiden för avläggande av examen är 3,5 år.
 

Magister i bildkonst
Magisterexamen i bildkonst, Master of Fine Arts (KuM, MFA), omfattar 120 studiepoäng. Den målsatta tiden för avläggande av examen är 2 år. 
 

Doktor i bildkonst
Doktorsutbildningen motsvarar till sin omfattning minst 240 studiepoäng. Avsikten är att examen avläggs på 4 år, vilket förutsätter ett engagemang på heltid.

Bildkonstakademins undervisningsplaner

Bildkonstakademins undervisningsplaner

Examensfordringar

Kandidatexamen

Magisterexamen

Doktorandutbildning – se Bildkonstakademins doktorandprograms sida.

 

Undervisningsprogram

Bildkonstakademins undervisningsprogram 2017–2018:

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Sibelius-Akademin

Examina

Musikkandidat (musikkand., BMus)
Lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på 3 år.
 

Musikmagister (musikmag., MMus)
Högre högskoleexamen, som omfattar 150 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på 2,5 år.
 

Musiklicentiat (musiklic., LMus)
Musiklicentiatexamen omfattar sammanlagt 150 studiepoäng.
 

Musikdoktor (musikdr., DMus)
Musikdoktorsexamen omfattar sammanlagt 240 studiepoäng.

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2018-2019

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2018-2019

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2017-2018

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2017-2018

Examensfordringar

Avdelningen för klassisk musik
 

Jouset (på finska)
Kirkkomusiikki (på finska) 
Harmonikka, kitara ja kantele (på finska)
Harppu (på finska)
Laulutaide, oopperalaulu ja korrepetitio (på finska)
Lyömäsoittimet (på finska)
Musiikinjohtaminen (på finska)
Opettajan pedagogiset opinnot (på finska)
Piano ja fortepiano (på finska)
Puupuhaltimet (på finska)
Sävellys ja musiikinteoria (på finska)
Urut ja klavikordi (på finska)
Vanha musiikki (på finska)
Vaskipuhaltimet (på finska)
Klassisen musiikin osaston instrumenttien ja laulun tasosuorituskuvaukset (på finska)
Klassisen musiikin osaston yhteisiä opintojaksoja (på finska)
Kieliopinnot, asetuksen mukaiset (på finska)
Pääainetta tukevat sivuaineopinnot; musiikinteoria, länsimaisen taidemusiikin historia ja tiedolliset opinnot (klassinen osasto) (på finska)
 

Avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik
 

Arts Management
Global Music, Bachelor
Glomas, Master
Jazzmusiikki, instrumentti ja laulu (på finska)
Jazzmusiikki, sävellys (på finska)
Kansanmusiikki (på finska)
Musiikkikasvatus (på finska)
Musiikkikasvatus, 2,5-vuotinen maisteri (på finska)
Musiikkiteknologia (på finska)
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston yhteisiä opintojaksoja (på finska)
Jazzmusiikin, kansanmusiikin ja popjazzin tasosuoritusten kuvaukset (på finska)
 

Kieliopinnot, säveltapailun ja musiikinteorian sekä musiikinhistorian opintojaksot
 

Tutkintoasetuksen mukaiset kieliopinnot (på finska)
Muut kieliopinnot (på finska)
Säveltapailun ja musiikinteorian opintojaksot (på finska)
Musiikinhistorian opintojaksot (på finska)
 

Undervisningsprogram
 

Information om Sibelius-Akademins undervisning läsåren 2017-2018 finns på ASIO (gruppkalender och studieplan) och WebOodi. Du kan använda ASIO och WebOodi utan att logga in.

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2016-2017

Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2016-2017

Tutkintorakenteet

Opintojaksokuvaukset

Undervisningsprogram

Information om Sibelius-Akademins undervisning läsåren 2015–2016 samt 2016-2017 finns på ASIO (gruppkalender och studieplan) och WebOodi. Du kan använda ASIO och WebOodi utan att logga in.
 

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Teaterhögskolan

Examina

Dans

Kandidatexamen i danskonst
Kandidatexamen (BA) omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på tre år.
 

Magisterexamen i danskonst
Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och kan avläggas på två år.
 

Doktor i danskonst, danskonstdr.
Doktorsexamen i danskonst omfattar 240 sp. Den kan avläggas på basen av magisterexamen eller efter licentiatexamen. Utbildningen beräknas ta fyra år att slutföra, vilket förutsätter heltidsstudier. Att slutföra utbildningen som bisyssla tar sex år.

Teater

Kandidatexamen i teaterkonst
Kandidatexamen (BA) omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på tre år.
 

Magisterexamen i teaterkonst
Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och kan avläggas på två år.
 

Doktor i teaterkonst, TKD, teaterkonstdr.
Doktorsexamen i teaterkonst omfattar 240 sp. Den kan avläggas på basen av magisterexamen eller efter licentiatexamen. Utbildningen beräknas ta fyra år att slutföra, vilket förutsätter heltidsstudier. Att slutföra utbildningen som bisyssla tar sex år.

Teaterhögskolans undervisningsplaner

Teaterhögskolans undervisningsplaner

Examensfordringar

Examensfordringar för utbildningsprogrammen 20152020

Examensfordringar för magisterprogrammen 2015–2020

Se examensfordringar på finska.

 

Undervnisningsprogram 2018-2019

Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (BA/MA)

Skådespelarkonst BA1 (på svenska)
Skådespelarkonst BA3 (på svenska)

 

TeaK/Tutke doktorsstudier

 

Se de andra undervisningsprogrammen på den finska sidan.

 

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Gemensamma studier

Konstuniversitetet arrangerar också studier för examensstuderande, som utifrån starten planerats som gemensam undervisning. Den gemensamma undervisningen kan bestå av enskilda kurser, men man erbjuder också gemensam nätverksundervisning inom akademierna och denna kan ha formen av studiehelheter. Nedan finns information om läsårets gemensamma studier.

 

Därtill kartlägger akademierna vilka kurser inom det egna utbudet som kan öppnas för examensstuderande från de andra akademierna. Kurser valda inom andra akademier eller akademiernas gemensamma kurser godkänns i den individuella studieplanen. Studeranden måste vid behov diskutera studieperiodernas lämplighet för sin examen vid sin akademi. Utgångspunkten för mobiliteten är att kurserna kan inkluderas i minimikraven för examina vid hemakademin.

Språkstudier

Språkstudier

Konstuniversitetets akademier arrangerar kurser i språk och i skriftlig och muntlig kommunikation som bygger på övningar i de språkfärdigheter som de studerande behöver inom sitt eget konstområde.

 

Förutom obligatoriska språkstudier kan Konstuniversitetets studerande välja kompletterande språkstudier som hjälper till exempel när man förbereder sig för utbytesstudier. Dessutom erbjuds språkkurser i finska för internationella utbytes- och examensstuderande. Du kan hitta mer information om kompletterande språkstudier i Konstuniversitets studiehandbok.

Arbetslivsfärdigheter

Arbetslivsfärdigheter

Information om Konstuniversitetets studiemodul i arbetslivsfärdigheter finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

Skrivning

Skrivning

Information om Konstuniversitetets studiemodul i skrivning finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

SAMA – Sound Arts & Sonic Arts (in English)

SAMA – Sound Arts & Sonic Arts (in English)

SAMA: Sound Art & Sonic Arts study module

The goal of SAMA is to examine sound as a wide-ranging form of contemporary art. The artistic practices and contexts of sound art stem from the fields of music, sound design, visual arts and performing arts. With its diverse areas of expertise, The University of the Arts offers an excellent environment as well as the necessary facilities for an interdisciplinary approach to Sound Art and Sonic Arts.

The education combines the knowledge of Uniarts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Artsstudy module aimed at developing mobility and collaboration between the academies.

 

Organizers

University of the Arts Helsinki is Finland's national university for the arts—the country's highest institution for fine art, theatre and music. SAMA is coordinated by the Open Campus, and planned jointly by Time and Space Arts at the Academy of Fine Arts, the Masters' Program of Sound at Theatre Academy Helsinki and the Department of Music & Technology at the Sibelius Academy.

 

Courses 2017-2019

During the academic year SAMA will be offering courses, workshops and seminars held by international and Finnish sound artists. The language of teaching is English. For additional information on the courses, requirements and enrollment instructions, please visit the Course catalogue in WebOodi.

Degree and exchange students at Uniarts Helsinki may sign up to the courses via WebOodi.

 

Studies for non-degree students and Open University

Students enrolled in other Finnish universities can apply to the courses via the JOO agreement (http://www.joopas.fi).

Select courses are available for students not currently enrolled in any Finnish University via the Open University. Students to these courses are primarily selected on the basis of a letter of motivation. For more information, visit the Open Campus website.

 

Contact information

Lecturer Ava Grayson (firstname.lastname@uniarts.fi)

Academic Affairs Coordinator Johanna Wahlström

SAMA – Sound Art and Sonic Arts
Taideyliopisto
PL 20
00097 Taideyliopisto

Grunderna i konstförvaltning och företagande

Grunderna i konstförvaltning och företagande

Information om Konstuniversitetets studiemodul i konstförvaltning och företagande finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

 

Läsårets  kurser ges ut i studiehandboken i WebOodi.