Aktuellt

Exhibition Laboratory

Exhibition Laboratory på Konstuniversitetets Bildkonstakademi är ett tvärvetenskapligt utställningscentrum för studenter, forskare, konstnärer, kuratorer och andra yrkesverksamma inom de fria konsterna samt den bredare publiken. Laboratoriet ägnar sig åt att utforska och främja samtidskonsten och närliggande konstarter och vetenskapsgrenar. Dess tematiska programverksamhet med utställningar, samtal, föreläsningar och publikationer är avsedd att inspirera till nya idéer och nya utställningsformer som vidgar vårt tänkande om konst och vitaliserar konstens historia och tillämpning på 2000-talet.