Kontaktuppgifter

Vice dekaner, forskning

 

Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)
Professor  Tuire Kuusi (Sibelius-Akademin)
Professor Leena Rouhiainen (Teaterhögskolan)

Vice dekanerna utgör ledningsgruppen för doktorandutbildningen och forskningen (TTOR).

 

 

Ledare för doktorandprogrammen

 

Professor Tanja Johansson (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Lektor Päivi Järviö (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Professor Leena Rouhiainen (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning inom teater, dans och performance)
Professori Esa Kirkkopelto (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning TAhTO)
Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)

 

 

Gemensamma tjänster för doktorandutbildning och forskning

 

Forskningstjänstchefen Merja Sagulin
Expert Tii Salminen
Forskningsfinansieringsexpert Tiia Saarinen
Projektkoordinator Johanna Rauhaniemi
Planerare Annika Fredriksson
Assistent Stefano De Luca

 

 

Tjänster för doktorandutbildning och forskning, respektive akademi

 

Planerare Michaela Bränn (Bildkonstakademin, forskning)
Planerare Jukka Tuominen (Bildkonstakademin, doktorandutbildning)

Specialplanerare Sirpa Järvelä (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Specialplanerare Hannu Tolvanen (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Planerare Henri Wegelius (Sibelius-Akademin)

Specialplanerare Riitta Pasanen-Willberg  (Teaterhögskolan)
Planerare Elina Raitasalo (Teaterhögskolan)
Studiekoordinator Stefano De Luca (Teaterhögskolan)