Läsårstider

Läsåret 2019-2020

Höstterminen: 1.8−31.12.2019 (jullov veckor 52 och 1)

Vårterminen: 1.1–31.7.2020 (vinterlov vecka 8, påsklov 9.-15.4.2020).

Undervisning ges 12.8.2019 - 12.6.2020. Läs mera i studiehandbok (opinto-opas, study guide)

Den studerande ska i början av varje läsår anmäla sig som antingen närvarande eller frånvarande. För läsåret 2019–2020 är anmälningstiden 2.5.–12.8.2019 (anmälning till vårterminen även 1.12.2019 - 7.1.2020). Kvittot bör levereras till studietjänsterna inom anmälningstiden.

Allmänna tentamensdagar

Allmänna tentamensdagar

Tentamensdagar i Helsingfors

 

Sommar 2019 (anmälan till 10.5)

7.6.
9.8.

Höst 2019

14.9. (anmälan till 4.9)
12.10. (anmälan till 2.10)
9.11. (anmälan till 30.10)
7.12. (anmälan till 27.11)

Vår 2020

11.1. (anmälan till 2.1)
8.2. (anmälan till 29.1)
7.3. (anmälan till 26.2)
4.4. (anmälan till 25.3)
2.5. (anmälan till 22.4)

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen genom en elektronisk blankett senast 10 dagar före tentamen. Efter att anmälningstiden har gått ut kan elektroniska anmälningar inte längre behandlas. I sådana fall ska du kontakta tentamensförfattaren och, om det fortfarande är möjligt att tentera, anmäla dig direkt till honom eller henne.

Anmälan till 2019-2020 tentamen här.

Vid förhör kan du tentera alla studieperioder som ingår i läroplanerna och där skriftliga förhör arrangeras.

OBS! Tentamina i specialpedagogik kan endast genomföras vissa tentamensdagar: oktober och april.

Tidpunkten för harmoniseringstentamina och andra tentamina där det är tillåtet att använda något instrument ska bestämmas separat med läraren. Identifieringsprov som ingår i studieperioder i musikhistoria arrangeras separat varje läsår. Till gehörsprov ska den studerande ta med sig en cd-spelare med hörlurar.

Tentamenstillfälle

Tentamina arrangeras i auditoriet på Tölögatan 28, om inte annat nämns på tentamensdagen. Tentamen börjar kl. 9.00 och slutar kl. 13.00. Du får lämna auditoriet tidigast en halvtimme efter att tentamen har börjat. Vid tentamenstillfället ska du visa ditt studentkort för att bekräfta din identitet och närvaro. Studerande som har anmält sig frånvarande kan inte delta i några tentamina.