Internationella Konstuniversitetet

Internationalisering är ett av universitetets strategiska mål och ingår i alla delar av universitets kärnverksamhet – utbildning, konstnärlig verksamhet och forskning. Den konstnärliga verksamheten, undervisningen och de internationella frågorna är nära knutna till varandra på Konstuniversitetet. Konstuniversitetet har samarbetsparter runt om i världen.

 

Den internationella verksamheten och nätverkandet är synliga på varje nivå inom universitetet, till exempel i antalet internationella examensstuderande, det aktiva internationella studentutbytet och utlandspraktiken, intensivkurserna i samarbete med de internationella partnerinstitutionerna och -organisationerna, workshopar, festivaler och utställningar. Akademierna erbjuder studier på engelska och tar regelbundet emot utländska gästlärare. Akademierna utnyttjar aktivt modern teknologi som stöd för inlärning och undervisning i den internationella kontexten (distansstudier och inlärningsplattformar).

 

Akademierna och deras respektive utbildningsprogram är aktiva internationellt i olika nätverk och samarbetsprojekt. Samarbetsavtalen baseras på ett ömsesidigt intresse för att utveckla undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen. 

 

På Konstuniversitetet är man medveten om sin roll och handlar i enlighet med den i frågor som rör globalt ansvar. Universitetet är aktivt inom olika nätverk och projekt inriktade på att stärka kunnandet hos partnerinstitutionerna och främja konstutbildningen på universitetsnivå i utvecklingsländerna.