Anställning och lön

Anställning och lön

En kvalificerad, öppen och transparent rekrytering säkerställer att Konstuniversitetet har den bästa möjliga personalen. Rekryteringen genomförs i enlighet med personalplanen som utarbetas årligen med tanke på strategiska riktlinjer. Rekryteringen följer den standardiserade rekryteringsprocessen.

 

Konstuniversitetets anställningar är arbetsavtalsförhållanden som regleras av arbetslagstiftningen. Både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade arbetsavtal är möjliga vid Konstuniversitetet. Arbetsavtalsförhållanden är i regel heltidsanställningar, men universitetet kan också rekrytera deltidsanställd personal.

 

Lönenivån för en ny arbetstagare bestäms enligt universitetens lönesystem, där den anställdes lön beror på arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt individuell arbetsprestation. I nya arbetsavtalsförhållanden ingår en prövotid på 6 månader. Mer information om lönesystemet: Allmänt kollektivavtal för universitet, kapitel 6.