Teaterhögskolans urvalsförslag publicerats

Resultatet för gemensam ansökan är slutligt 28.6.

Konstuniversitetet finns nu på Instagram!

Läs mera och delta i Instagram-tävlingen!

 

Teaterhögskolans performanser

Se alla evenemang i evenemangskalendern.

Teaterhögskolan

Konstuniversitetets Teaterhögskola är en forskningsenhet som arbetar för att väcka intresse för och förnya scenkonsten. Vi erbjuder utbildningar från kandidatexamen till doktorandnivå. Hos oss kan man bli ljus- eller ljuddesigner, dansare, koreograf, teater- eller danspedagog, skådespelare, regissör, dramaturg eller performancekonstnär. Vi erbjuder även svenskspråkig skådespelarutbildning.

Studier

Konstuniversitetets Teaterhögskola svarar för den högsta utbildningen inom scenkonst. Från Teaterhögskolan utexamineras skådespelare, regissörer, dramaturger, ljus- och ljuddesigner, dansare, koreografer, performancekonstnärer samt dans- och teaterlärare. Teaterhögskolan visar upp resultatet av studierna på sin undervisningsteater och bedriver forskning inom sitt gebit. På Teaterhögskolan för konsten, föreställningarna, utbildningarna och forskningen en pågående dialog med varandra. Utgångspunkten är ökad kunskap, men målet är att utveckla den studerandes tänkande och konstnärskap. Vårt uppdrag är att erbjuda en gedigen allmänbildning och vägleda de studerande till ett kritiskt och analytiskt tänkande.

Titta filmer om Teaterhögskolans utbildningsprogram.

Examina

Grundexamina

• Kandidatexamen i danskonst
• Magisterexamen i danskonst

• Kandidatexamen i teaterkonst
• Magisterexamen i teaterkonst

 

Kandidatexamen (BA) omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den genomförs på tre år. Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och den kan avläggas på två år. Efter magisterexamen (MA) kan den studerande söka till påbyggnadsstudier.

 

Påbyggnadsexamina
 

• Doktorsexamen i danskonst
• Doktorsexamen i teaterkonst

Utbildnings- och magisterprogram

 

Utbildningsprogram som leder till kandidat (BA) och magister (MA) i teaterkonst:

 

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska) BA/MA
Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)BA/MA 
Utbildningsprogrammet i regi BA/MA
Utbildningsprogrammet i dramaturgi BA/MA
Utbildningsprogrammet i ljusdesign BA/MA
Utblidningsprogrammet i ljud BA/MA
 

 

Magisterprogram som leder till magisterexamen (MA) i teaterkonst:

 

MA Programme in Live Art and Performance Studies (på engelska)
Magisterprogrammet i teaterpedagogik MA (på finska)
MA in Ecology and Contemporary Performance (på engelska)
 

Utbildningsprogrammet för kandidatexamen (BA) i danskonst:

 

Utbildningsprogrammet i dans BA (på finska)

 

Magisterprogram som leder till magisterexamen (MA) i danskonst:

 

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans MA (på finska)
Magisterprogrammet i koreografi MA (på finska)
Magisterprogrammet i danspedagogik MA

Teaterhögskolans professorer och ledare för utbildningsprogrammen

Eeva Anttila
Professor i danspedagogik 
Kristian Smeds
Professor i skådespelarkonst på finska
Anders Carlsson
Professor i skådespelarkonst på svenska
Tomi Humalisto
Professor i ljusdesign 
Jari Kauppinen
Professor i ljuddesign 
Tuija Kokkonen
Professor i konstnärlig forskning
Elina Knihtilä
Professor i skådespelarkonst på finska
Tero Nauha
Professor in Live Art and Performance Studies
Saana Lavaste
Professor i regi
Kirsi Monni
Professor i koreografi 
Katariina Numminen
Professor i dramaturgi 
Leena Rouhiainen
Professor i konstnärlig forskning / Vice dekan
Riku Saastamoinen
Lektor och chef för magisterprogrammet i teaterpedagogik
Eeva Muilu
Professor i danskonst

Bli studerande

Teaterhögskolan har 13 olika utbildnings- och magisterprogram. Alla program har inte antagning varje år. Information om aktuella utbildningar publiceras i urvalsguiden som ges ut i oktober.

 

Mer information om antagning och utbildningar får du genom att kontakta ansökningstjänsten, tfn 050 349 6672 (må−fre kl. 9−15). E-post: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

 

Allmänt om urvalsprovet

Allmänt om urvalsprovet

Utbildningsprogrammens prov består av flera delar. Flera utbildningar har ett inträdesprov där de sökande meddelas kvällen innan om de gått vidare till nästa delmoment. Efter provet på förmiddagen kan en gallring ske inför eftermiddagens provdel. Till vissa inträdesprov hör uppgifter att göra hemma.

 

Det kan vara bra att ha en lugn inställning till provet och att inte låta sig nedslås om dörren stängs, för det behöver inte betyda bristande talang. Eftersom grupperna med studerande som antas är ytterst små ställs juryn ofta inför mycket svåra beslut: Att välja ut endast ett fåtal av många goda sökande är en krävande utmaning. Ibland händer det att juryn avbryter ett uppträdande, vilket inte betyder att den sökande har misslyckats, utan att juryn har sett tillräckligt för att kunna bedöma prestationen.

 

Det förekommer en hel del myter om Teaterhögskolans urvalsprov. Att dra slutsatser på basis av enskilda webbdiskussioner i ämnet är inte vettigt då det handlar om subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Inträdesprovet fokuserar på det som är viktigt i respektive utbildning.

 

Alla sökande som kallas till inträdesprov meddelas i god tid. I samband med kallelsen följer närmare instruktioner inför inträdesprovet.

 

Att studera vid Teaterhögskolan kräver engagemang. Skoldagarna är ofta långa och i studierna ingår konditionsträning. I all undervisning betonas även kännedom om teater och konst.

 

Gallringssystemet i samband med urvalsprovet varierar inom olika utbildningsprogram liksom provtidens längd. En person som har sökt till två utbildningsprogram kan efter att ha tagit sig vidare inom båda delta i inträdesprovet i till exempel dramaturgi och regi. Att kombinera båda är däremot knepigt ifall provdagarna sammanfaller. Den sökande måste då själv avgöra vilket prov han eller hon vill satsa på. Angivna provtider ändras inte.

 

Antalet nybörjarplatser diskuteras inför varje nytt läsår. Inga övergripande förändringar har skett de senaste åren gällande platsantalet.

 

Forskning

Teaterhögskolans doktorandprogram ger de studerande möjlighet och kunskaper att kunna bedriva konstnärlig forskning inom scenkonst. Forskningen är tvärvetenskaplig, utgår från konstnären eller konsten, eller är konstpedagogisk. Doktorandutbildningen formar konstnärer och forskare, som utvecklar och förnyar scenkonsten, dess framförande, forskningen och undervisningen på området. Som specialister inom sina gebit producerar de kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden.

 

Forskning och doktorandutbildning
Söka till doktorandutbildningen
Nyckelinformation, forskning
Publikationer

Teaterhögskolans dekaner

Teaterhögskolans dekaner

Dekan Maarit Ruikka

Maarit Ruikka är dekan för Teaterhögskolan under perioden 1.9.2018–30.8.2023. Före detta var hon professor i regi vid Teaterhögskolan.

 

Ruikka har verkat som regissör för institutionsteatrar, professionella teatergrupper, radio, dansteater och fria grupper. Hon är utbildad klasslärare och studerade på utbildningsprogrammet för regi vid Teaterhögskolan 1989-92. Hon har också arbetat som klasslärare och timlärare vid Teaterhögskolan.

 

Kontakt: via ledningens assistent Pinja Puha, tfn. 050 467 7147, pinja.puha(at)uniarts.fi.

 

 

Vice dekan Leena Rouhiainen

Leena Rouhiainen är vice dekan med ansvar för Teaterhögskolans forskning. Rouhiainen är även professor i konstnärlig forskning och ledare för Forskningscentret för teater, dans och performance på Teaterhögskolan. Rouhiainen är doktor i danskonst. Hennes avhandling som publicerades 2003 handlar om att vara frilansande danskonstnär ur ett fenomenologiskt perspektiv. Konstnärlig forskning, somatik, kroppskunskap och fenomenologiska aspekter på forskning om dans och performance är det som är föremål for hennes nuvarande forskningsintresse.

 

Kontakt: leena.rouhiainen(at)uniarts.fi

 

 

Vice dekan Ville Sandqvist

Ville Sandqvist är vice dekan med ansvar för Teaterhögskolans undervisning.

 

Kontakt: ville.sandqvist(at)uniarts.fi.

 

Undervisningsteater

Man blir inte konstnär bara genom teoristudier. Det krävs också att man ger föreställningar på olika platser, på olika sätt och med olika personer. Vid Konstuniversitetets Teaterhögskola utgör föreställningarna en betydande del av undervisningens och forskningens kärna, och är därmed även en del av examensfordringarna.

Undervisningsteatern (Opte) är för studerande ett redskap för konstskapande, ett instrument och en plats där de lär sig genom att göra. Opte fungerar som en professionell teater vilket ur internationell synvinkel är unikt i fråga om föreställningar som studerande producerar.

Föreställningar

Föreställningarna är en del av kärnan i undervisningen på Teaterhögskolan. Vi strävar efter levande föreställningar på scener eller torg, i slumpartade lokaler, på stan, i skogen, i stora eller små utrymmen. Framförandena spelar en viktig roll för att växa som konstnär. På Teaterhögskolan är utbildningen det främsta skälet till att skapa föreställningar, fördjupandet av den konstnärliga processen, där man både kan och får misslyckas. De är de fasta punkter där de studerande får gestalta det de har lärt sig, bekanta sig med det traditionella och skapa nytt.

 

Teaterhögskolan har årligen 40–50 premiärer, till största delen offentliga. Man kan boka plats och köpa biljetter till föreställningarna i Teaterhögskolans biljettförsäljning www.uniarts.fi/teakliput

Alumner

Teaterhögskolan har en aktiv alumnverksamhet. Vid de regelbundna evenemangen på aktuella teman kan alumnerna träffa gamla bekanta och de nuvarande studerandena och lärarna.

 

Teaterhögskolan har också fadderverksamhet på de flesta utbildningsprogrammen. Ofta är det en alumn som är fadder och som följer den studerandes personliga utveckling under utbildningstiden och som man kan ställa yrkesrelaterade frågor till.

 

Utexaminerade

 
Teatterikorkeakoulun MAx-katalogi esittelee TeaKista valmistuneet maisterit.

 

Transfinlandia
Text: Paula Vesala, regi: Piia Peltola, premiär: 10.4.2014, bild: Heikki Heinonen