Tjänster for alla

Konstuniversitetets program- och utbildningstjänster samt bibliotek är tillgängliga för alla intresserade.

Biblioteket

Konstuniversitetets bibliotek består av Bildkonstakademins bibliotek, Teaterhögskolans bibliotek samt Sibelius-Akademins bibliotek i såväl Helsingfors som Kuopio.

 

Samlingarna och tjänsterna i Konstuniversitetets bibliotek är tillgängliga för alla, även för externa kunder. Mer information om biblioteken finns på bibliotekets hemsida. Bibliotekens material kan sökas i Konstuniversitetets Finna, Arsca

Registratur

Konstuniversitetets registratur svarar för registreringen av universitetets anhängiga ärenden och handlingar som rör dessa. Typiska handlingar som diarieförs är ansökningshandlingar, begäran om utlåtande, avtal och universitetets beslut. Konstuniversitetets registratur sköter även diarieföringen av handlingar riktade till Sibelius-Akademin. Bildkonstakademin och Teaterhögskolan har tills vidare själva hand om diarieföringen av handlingar som rör den egna akademin. Ärendena och handlingarna registreras i Konstuniversitetets ärendehanteringssystem Dynasty.

 

Konstuniversitetets registratorskontor finns i Musikhuset, Tölöviksgatan 16 C, Helsingfors (ingång från Karamzingatan). Brevpost sänds till Konstuniversitetet (eller: Sibelius-Akademin), Registraturen, PB 38, 00097 Konstuniversitetet.

 

Elektronisk dokumenthantering

 

Konstuniversitetet kirjaamo(at)uniarts.fi
Bildkonstakademin kuva.kirjaamo(at)uniarts.fi
Sibelius-Akademin siba.kirjaamo(at)uniarts.fi
Teaterhögskolan teak.kirjaamo(at)uniarts.fi

Arkivet

Konstuniversitetets arkiv svarar för hanteringen och informationsförsörjningen av universitetets och dess akademiers (Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) handlingar som långtidsförvaras. I arkivet placeras bl.a. universitetets och akademiernas administrativa handlingar, handlingar rörande undervisning och den konstnärliga föreställningsverksamheten samt konstnärliga och vetenskapliga publikationer. Konstuniversitetets arkiv förvaltar även Sibelius-Akademins (1882–2012) arkiv och forskarservice.

 

Konstuniversitetets slutarkiv finns i Elantos före detta brödfabrik (tidigare Konstens hus), Ekogatan 4 A, Helsingfors. I anslutning till arkivet finns ett forskarrum. Informationsbegäran och beställningar av arkivmaterial sänds till arkivhandläggaren på adressen arkisto(at)uniarts.fi. Materialet levereras inom fem vardagar.

Tidigare arkiv

Tidigare arkiv

Bildkonstakademins arkiv 1869 – 2012


Arkivet består av material från följande arkivbildare

 • Finska Konstföreningens ritskola (1869–1939)
 • Finlands Konstakademis skola / Ateneum (1939–1985)

Arkivet är placerat i Riksarkivet. Materialet omfattar totalt cirka 4,2 hyllmeter. Riksarkivets forskarservice ligger på Fredsgatan 17, Helsingfors.

 • Bildkonstakademin (1985–2012)

Materialet är oordnat och ännu inte tillgängligt för forskare. Bildkonstakademin / Konstuniversitetets slutarkiv förfogar över arkivet.

 

Sibelius-Akademins arkiv 1882 – 2012


Arkivet består av material från följande arkivbildare

 • Helsingfors Musikinstitut (1882–1924) – privat musikskola
 • Helsingfors Konservatorium (1924–1939) – privat musikinstitut
 • Sibelius-Akademin (1939–1966) – privat högskola
 • Sibelius-Akademin (1966–1980) – privat högskola som med statligt stöd
 • Sibelius-Akademin (1980–2012) – statligt universitet
 • Privata arkiv (person- och föreningsarkiv)

Arkivet är placerat i Konstuniversitets slutarkiv. Materialet omfattar cirka 350 hyllmeter. 


Teaterhögskolans arkiv 1979 – 2012


Arkivet består av material från följande arkivbildare

 • Teaterhögskolans arkiv (1979─2008)

Materialet omfattar 35 hm och är ordnat och förtecknat. Arkivet är placerat i Helsingfors universitets centralarkiv. Centralarkivet ligger på Fabiansgatan 33, Helsingfors.

 • Teaterhögskolans arkiv (2009–2012)

Materialet är oordnat och ännu inte tillgängligt för forskare. Teaterhögskolan förfogar över materialet.

 

Teaterhögskolans äldre arkiv

 

Svenska Teaterskolan 1908 – 1979 (gränsåren 1955 – 1980)

Arkivet är placerat i Riksarkivet. Materialet omfattar 0,65 hyllmeter. Riksarkivets forskarservice ligger på Fredsgatan 17, Helsingfors.

 

Finska Teaterskolan 1943 – 1979 (gränsåren 1928 – 1987)

Arkivet är placerat i Riksarkivet. Materialet omfattar 9,4 hyllmeter. Riksarkivets forskarservice ligger på Fredsgatan 17, Helsingfors.

 

 

Programtjänsten Primo

Primo är Sibelius-Akademins programkontor som på beställning producerar unika musikupplevelser för företag och grupper. Primo förmedlar studerande, utexaminerade musiker och lärare vid Sibelius-Akademin som artister. Primo erbjuder heltäckande tjänster och tar hand om alla praktiska arrangemang. 

Studentkårens Konstnärsbank

Söker du en improvisationsgrupp till ditt party, pianolärare till ditt barn eller konstnär som målar porträtt för ett rimligt pris? Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank sammanför privatpersoner som är intresserade av de konststuderandes tjänster med de studerande på Konstuniversitetet.

Utbildning för alla

Du kan studera på Konstuniversitetet utan att vara inskriven på en av universitetets grundkurser. Konstuniversitetets öppna universitet och fortbildning erbjuder alla intresserade utbildning med hög kvalitet samt utvecklingsmöjligheter.

Öppna universitetet

Öppna universitetet erbjuder universitetsutbildning av hög kvalitet som uppfyller Konstuniversitetets examensfordringar och som är grundad på forskning.

Fortbildning

Fortbildningen erbjuder många olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, särskilt för yrkesverksamma konstnärer inom musik, bild, dans och teater. 

Ungdomsutbildning vid Sibelius-Akademin

Ungdomsutbildning av Sibelius-Akademin syftar till att redan före högskoleåldern engagera de mest musikaliskt begåvade unga i ett musiksamhälle och en musikalisk inlärningsmiljö av så hög klass som möjligt.

Hyra lokaler

Konstuniversitetets akademier hyr ut sina lokaler till företag och organisationer när akademierna inte själva använder dem.

 

Om du är intresserad att hyra Konstuniversitetets lokaler, kontakta följande personer:

 

Bildkonstakademin:

Chef för utrymmen Matti Rautio

Sibelius-Akademin:

Sibelius-Akademin hyr ut Musikhusets salar till företag och organisationer såväl för musikevenemang som för seminarier och möten.

Teaterhögskolan: 

Auditorierna, klassrum:

Chef för utrymmen Matti Rautio

Träningslokaler, studiorna och Tori:

Undervisningsteaterns chef Jyri Pulkkinen,