Työsuhde ja palkkaus

Työsuhde ja palkkaus

Ammattitaitoisella, avoimella ja läpinäkyvällä rekrytoinnilla varmistetaan Taideyliopistolle paras mahdollinen henkilöstö. Rekrytoinnit toteutetaan strategian linjausten mukaisen, vuosittain tarkennettavan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Rekrytoinneissa noudatetaan vakioituja rekrytointiprosesseja.

 

Yliopiston palvelussuhteet ovat työsuhteita, joihin sovelletaan työlainsäädäntöä. Taideyliopistossa on sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia työsuhteita. Työsuhteet ovat ensisijaisesti kokoaikaisia, mutta työntekijä on mahdollista palkata myös osa-aikaiseen työsuhteeseen. 

 

Uuden työsuhteen palkkataso määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti, jossa kokonaispalkka muodostuu tehtävän vaativuudesta ja henkilökohtaisesta työssä suoriutumisesta. Uusissa työsuhteissa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisätietoja palkkausjärjestelmästä:  Yliopistojen työehtosopimus, 6. luku.