Taidetta Vallisaareen

Luonto- ja kulttuurikohteita elävöitetään taiteella yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Esityksiä, joita et muualla näe

Katso kaikki teatteri- ja tanssiesitykset tapahtumakalenterista.

Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö. Tarjoamme koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen koulutusta.

Ajankohtaista Teatterikorkeakoulussa

Opiskelu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulusta valmistuu näyttelijöitä, ohjaajia, dramaturgeja, valo- ja äänisuunnittelijoita, tanssijoita, koreografeja, esitystaiteilijoita sekä tanssi- ja teatterialan opettajia. Teatterikorkeakoulu esittää opiskelun tuloksia opetusteatterissaan ja harjoittaa myös alojensa tutkimusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki lähtee taitojen kartuttamisesta, mutta päämääränä on opiskelijan ajattelun kehittäminen ja taiteilijaksi kasvu. Tehtävämme on tarjota vankka yleissivistys sekä ohjata kriittiseen ja tutkivaan ajatteluun.

 

Katso TeaKin koulutusohjelmien esittelyvideoita

 

Tutkinnot

Perustutkinnot

• Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto
• Tanssitaiteen maisterin tutkinto
• Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
• Teatteritaiteen maisterin tutkinto

 

Kandidaatin tutkinto (BA) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinnon (MA) jälkeen opiskelija voi pyrkiä jatko-opintoihin.

Jatkotutkinnot

• Tanssitaiteen tohtorin tutkinto
• Teatteritaiteen tohtorin tutkinto

Koulutus- ja maisteriohjelmat

Teatteritaiteen kandidaatin (BA) ja maisterin (MA) tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat:
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma BA/MA
Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma BA/MA
Ohjauksen koulutusohjelma BA/MA
Dramaturgian koulutusohjelma BA/MA
Valosuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat BA/MA
Äänisuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat BA/MA

Teatteritaiteen maisterin (MA) tutkintoon johtavat maisteriohjelmat:
Live Art and Performance Studies, MA
Teatteriopettajan maisteriohjelma MA

 

Tanssitaiteen kandidaatin (BA) tutkintoon johtava koulutusohjelma:
Tanssin koulutusohjelma BA

Tanssitaiteen maisterin (MA) tutkintoon johtavat maisteriohjelmat:
Tanssijantaiteen maisteriohjelma MA 
Koreografian maisteriohjelma MA
Tanssinopettajan maisteriohjelma MA


Yhteiset opinnot:
Yhteisen opetuksen keskus

Teatterikorkeakoulun professorit ja koulutusohjelmajohtajat

Eeva Anttila
Tanssipedagogiikan professori
Kristian Smeds
Näyttelijäntaiteen professori
Anders Carlsson
Ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen professori
Tomi Humalisto
Valosuunnittelun professori
Jari Kauppinen
Äänisuunnittelun professori
Tuija Kokkonen
Taiteellisen tutkimuksen professori
Elina Knihtilä
Näyttelijäntaiteen professori
Tero Nauha
Professor in Live Art and Performance Studies
Saana Lavaste
Ohjaajantyön professori
Kirsi Monni
Koreografian professori
Otso Huopaniemi
Dramaturgian professori
Leena Rouhiainen
Taiteellisen tutkimuksen professori / Varadekaani
Riku Saastamoinen
Lehtori / Teatteriopettajan maisteriohjelman johtaja
Eeva Muilu
Tanssitaiteen professori

Hae opiskelijaksi

Teatterikorkeakoulussa on 13 eri koulutus- ja maisteriohjelmaa. Kaikkiin ohjelmiin ei ole hakua vuosittain. Tarkista vuosittaiset hakukohteet aina lokakuussa julkaistavista valintaoppaista.

 

Lisätietoja Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoista ja koulutuksesta saat hakijapalveluista puh. 050 349 6672  (ma-pe klo 9-15). Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

 

Yleistä valintakokeista

Yleistä valintakokeista

Kaikkien koulutusohjelmien kokeet ovat monivaiheiset. Monien koulutusohjelmien pääsykokeissa hakija saa tietää illalla, pääseekö seuraavana päivänä jatkoon. Lisäksi aamupäivän jälkeen voi olla välikarsinta ennen iltapäivätunteja. Joissain pääsykokeissa annetaan kotona tehtäviä välitehtäviä.

 

Valintakoepäiviin kannattaa suhtautua maltillisesti. Putoamisesta ei tarvitse lamaantua, eikä putoaminen tarkoita sitä, etteikö hakija olisi lahjakas. Sisään otettavien opiskelijoiden ryhmäkoot ovat niin pienet, että raati joutuu usein hyvinkin vaikeiden päätösten eteen; monista hyvistä hakijoista on haastavaa karsia vain muutama jatkoon. Joskus käy niin, että raati keskeyttää esityksen. Kyseessä ei ole hakijan epäonnistuminen, vaan raati on esimerkiksi nähnyt tarpeeksi voidakseen jo arvioida hakijan taitoja.

 

Teatterikorkeakoulun valintakokeista liikkuu paljon legendoja. Minkään internetkeskustelun pohjalta ei kuitenkaan kannata tehdä johtopäätöksiä, sillä jokaisella on subjektiivinen näkemys ja kokemus aiheesta. Pääsykokeissa keskitytään siihen, mikä on keskeistä tulevassa koulutuksessa.

 

Jokainen hakija saa hyvissä ajoin tiedon siitä kutsutaanko hänet pääsykokeisiin. Jos hakija saa kutsun, tulee pääsykoekutsun mukana tarkemmat ohjeistukset ja neuvot pääsykokeisiin.

 

Teatterikorkeakoulussa opiskelu vaatii omistautumista. Koulupäivät venyvät usein pitkiksi, opintoihin kuuluu paljon kuntoharjoitteita ja kaikessa opetuksessa painotetaan myös teatterin ja taiteen tuntemusta.

 

Valintakokeiden karsintasysteemi on kaikissa koulutusohjelmissa erilainen ja niiden kestot vaihtelevat. Kahteen koulutusohjelmaan hakenut henkilö voi molemmissa hakuvaihtoehdoissa jatkoon päästyään osallistua esimerkiksi sekä dramaturgian että ohjauksen pääsykokeisiin, mutta niiden yhteensovittaminen päällekkäisten koepäivien vuoksi saattaa käydä hankalaksi. Tällöin hakijan on itse päätettävä, kummassa kokeessa jatkaa. Annettuja pääsykoeaikoja ei voi vaihtaa.

 

Aloituspaikkojen määrää harkitaan vuosittain aina erikseen, mutta kovin suuria muutoksia niihin ei ole viime vuosina tullut.

 

 

Tutkimus

Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelma antaa mahdollisuuden ja valmiudet taiteellisen tutkimuksen tekemiseen esittävien taiteiden alueilla. Tutkimus on monialaista, taiteilija- ja taidelähtöistä tai taidepedagogista. Tohtoriohjelmasta valmistuu taiteilija-tutkijoita, jotka kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. Alojensa erityisasiantuntijoina he tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla.
 

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke

 

Tutkimus ja tohtorikoulutus
Haku tohtorikoulutukseen
Tutkimuksen avaintietoa
Julkaisut

 

Teatterikorkeakoulun dekaanit

Teatterikorkeakoulun dekaanit

Dekaani Maarit Ruikka

Maarit Ruikka toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaanina kaudella 1.9.2018–30.8.2023.

 

Ennen valintaansa dekaaniksi Ruikka toimi Teatterikorkeakoulussa ohjaajantaiteen professorina. Hän on tehnyt ohjauksia laitosteattereihin, ammatillisille teatteriryhmille, radioon, tanssiteatteriin ja vapaille ryhmille. Peruskoulun luokanopettajan tutkinnon suorittanut Ruikka opiskeli Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelmassa vuosina 1989–92. Hän on toiminut myös luokanopettajana sekä tuntiopettajana Teatterikorkeakoulussa.

 

Yhteydenotot: johdon assistentin Aapo Juustin kautta, puh. 0400 792 099, aapo.juusti(at)uniarts.fi.

 

 

Varadekaani Leena Rouhiainen

Leena Rouhiainen toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tutkimuksesta vastaavana varadekaanina. Rouhiainen toimii myös Teatterikorkeakoulun taiteellisen tutkimuksen professorina ja esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtajana.

 

Koulutukseltaan Rouhiainen on tanssitaiteen tohtori. Hänen väitöstyönsä julkaistiin vuonna 2003 ja se käsitteli freelance-tanssitaitelijana olemista fenomenologisesta näkökulmasta. Nykyisiä tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat taiteellinen tutkimus, somatiikka, kehollinen tieto ja fenomenologinen näkökulma tanssijuuden ja esiintyjyyden tutkimiseen.

 

Yhteydenotot: leena.rouhiainen(at)uniarts.fi.

 

 

Varadekaani Ville Sandqvist

Ville Sandqvist toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetuksesta vastaavana varadekaanina. Hän on toiminut myös Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskuksen johtajana.

 

Ville Sandqvist on koulutukseltaan teatteritaiteen tohtori. Ennen varadekaaninimitystään Sandqvist on toiminut niin näyttelijänä ja ohjaajana kuin Teatterikorkeakoulun opetuksessa lehtorina.

 

Yhteydenotot: ville.sandqvist(at)uniarts.fi.

 

Opetusteatteri

Tekijäksi ei opi teoriassa. On tehtävä esityksiä eri tiloihin, eri tavoin ja eri ihmisten kanssa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa esitykset ovat merkittävä osa opetuksen ja tutkimuksen ydintä, ja siksi myös osa tutkintovaatimuksia.

 

Opetusteatteri (Opte) on Teatterikorkeakoulun opiskelijoille taiteen tekemisen työkalu, tutkimusväline ja tekemällä oppimisen paikka.  Opte toimii ammattiteatterin tavoin, mikä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa toteuttaa opiskelijoiden esityksiä.

Esitykset

Esitykset ovat osa Teatterikorkeakoulun opetuksen ydintä. Tähtäämme eläviin esityksiin näyttämöllä tai toreilla, löydetyissä tiloissa, kaupungilla, metsässä, isoissa tiloissa, pienissä tiloissa. Esitykset ovat merkittävä osa taiteilijaksi kasvua. Teatterikorkeakoulussa esitysten tekemisen perimmäinen syy on koulutus, syventyminen taiteelliseen prosessiin, jossa voi ja saa epäonnistuakin. Ne ovat kiintopisteitä, joissa hahmotetaan opittua, tutustutaan perinteeseen ja luodaan uutta.

 

Teatterikorkeakoululla on vuosittain 40-50 ensi-iltaa, joista valtaosa on julkisia. Niitä pääsee katsomaan varaamalla paikan ja ostamalla lipun Teatterikorkeakoulun lipunmyynnistä osoitteesta www.uniarts.fi/teakliput

Alumnit

Teatterikorkeakoulussa on aktiivista alumnitoimintaa. Säännöllisesti järjestetyissä tapahtumissa alumnit tapaavat vanhoja tuttuja sekä nykyisiä opiskelijoita ja opettajia ajankohtaisten teemojen parissa.

 

Alumnitoiminnan lisäksi Teatterikorkeakoulussa on kummitoimintaa useissa koulutusohjelmissa. Kummina toimii usein alumni, joka seuraa opiskelijan henkilökohtaista kehitystä läpi koulutuksen ja jolta voi kysellä ammattiin liittyviä asioita.

Valmistuneet

Teatterikorkeakoulun MAx-katalogi esittelee TeaKista valmistuneet maisterit.
 

 

Kuva: Transfinlandia, 2014 (teksti: Paula Vesala, ohjaus: Piia Peltola, ensi-ilta: 10.4.2014, kuva: Heikki Heinonen)