Yhteystiedot

Tutkimuksen varadekaanit

 

Professori Mika Elo  (Kuvataideakatemia)
Professori Tuire Kuusi (Sibelius-Akatemia)
Professori Leena Rouhiainen (Teatterikorkeakoulu)

 

Taideyliopistossa toimii tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen ohjausryhmä (TTOR).

 

 

Tohtoriohjelmien johtajat

 

Lehtori Mikko Helevä (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)
Yliopistonlehtori Päivi Järviö (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Professori Mika Elo  (Kuvataideakatemian tohtoriohjelma)

 

 

Yhteiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut

 

Tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin
Asiantuntija Tii Salminen
Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen
Projektikoordinaattori Johanna Rauhaniemi
Suunnittelija Annika Fredriksson
Assistentti Stefano De Luca

 

 

Akatemiakohtaiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut

 

Suunnittelija Michaela Bränn (Kuvataideakatemia, tutkimus)
Suunnittelija Jukka Tuominen (Kuvataideakatemia, tohtorikoulutus)
 

Erikoissuunnittelija Sirpa Järvelä (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Erikoissuunnittelija Hannu Tolvanen (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)
Suunnittelija Henri Wegelius (Sibelius-Akatemia)
 

Erikoissuunnittelija Riitta Pasanen-Willberg  (Teatterikorkeakoulu)
Suunnittelija Elina Raitasalo (Teatterikorkeakoulu)
Opintokoordinaattori Stefano De Luca (Teatterikorkeakoulu)