Tutkinnot ja opetussuunnitelmat

Taideyliopistossa voi suorittaa kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon kuvataiteen, musiikin, teatterin tai tanssin alalta. Tältä sivulta löydät Taideyliopiston tutkinnot ja opetussuunnitelmat eli vuosittain järjestettävän opetuksen tiedot.

Uusi opinto-opas

Taideyliopiston uudesta opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, opintojaksojen kuvaukset sekä lukuvuoden 2019–2020 opetustiedot. 

Kuvataideakatemia

Tutkinnot

Kuvataiteen kandidaatti, KuK

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. 

Kuvataiteen maisteri, KuM

Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA), on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. 
 

Kuvataiteen tohtori, KuT

Kuvataiteen tohtorin tutkinto on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Kuvataideakatemian opetussuunnitelmat

Kuvataideakatemian opetussuunnitelmat

Tutkintovaatimukset

Kandidaatintutkinto

Maisterintutkinnot

Kuvataiteen tohtorin tutkinto ks. tohtoriohjelman oma sivu

 

Opetusohjelmat

Kuvataideakatemian opetusohjelmat löydät opetusalueittain WebOodi-järjestelmästä. Pääset selaamaan WebOodia kirjautumatta sisään.

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Sibelius-Akatemia

Tutkinnot

Musiikin kandidaatti, MuK

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta.


Musiikin maisteri, MuM
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2,5 vuotta. 


Musiikin lisensiaatti, MuL

Musiikin lisensiaatin tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä.


Musiikin tohtori, MuT

Musiikin tohtorin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2018-2019

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2018-2019

Tutkintovaatimukset

Klassisen musiikin osaston pääaineiden rakenteet ja opintojaksokuvaukset
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston pääaineiden rakenteet ja opintojaksokuvaukset
Kieliopinnot
Klassisen musiikin tasokuvaukset
Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op
Opettajan pedagogiset opinnot
Valmiit sivuainekokonaisuudet
Vapaavalintaisia opintojaksoja
 

 

Klassisen musiikin osaston pääaineiden rakenteet ja opintojaksokuvaukset

Fortepiano

Harmonikka

Harppu

Jouset

Kantele

Kirkkomusiikki

Kitara

Klavikordi

Korrepetitio

Kuoronjohto

Laulutaide

Lyömäsoittimet

Musiikinteoria

Oopperalaulu

Orkesterinjohto

Piano

Pianokamarimusiikki ja lied

Puhallinorkesterinjohto

Puupuhaltimet

Sävellys

Urut

Vanha musiikki

Vaskipuhaltimet

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston pääaineiden rakenteet ja opintojaksokuvaukset

Arts Management

Global Music

Jazzmusiikki, instrumentti ja laulu

Jazzmusiikki, sävellys

Kansanmusiikki

Kansanmusiikki, lyhyt maisteri

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus, lyhyt maisteri

Musiikkiteknologia

Nordic Master in Folk Music

Opetusohjelma

Sibelius-Akatemian lukuvuosien 2018-2019 opetustiedot löytyvät ASIOsta (ryhmäkalenteri ja opiskelijalukkari) ja WebOodista. Voit selata opetustietoja kirjautumatta sisään järjestelmiin.
 
Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2017-2018

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2017-2018

Tutkintovaatimukset

Klassisen musiikin osaston pääaineet

Jouset
Harmonikka, kitara ja kantele
Harppu
Kieliopinnot, asetuksen mukaiset
Kieliopinnot, muut kuin asetuksen mukaiset
Kirkkomusiikki 
Laulutaide, oopperalaulu ja korrepetitio
Lyömäsoittimet
Musiikinjohtaminen
Opettajan pedagogiset opinnot
Piano,fortepiano sekä pianokamarimusiikki ja lied
Puupuhaltimet
Pääainetta tukevat sivuaineopinnot; musiikinteoria, länsimaisen taidemusiikin historia ja tiedolliset opinnot (klassinen osasto)
Sävellys ja musiikinteoria
Tasosuorituskuvaukset, klassisen musiikin osaston instrumentit ja laulu
Urut ja klavikordi
Vanha musiikki
Vaskipuhaltimet
Yhteisiä opintojaksoja, klassisen musiikin osasto 

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston pääaineet

Arts Management
Global Music, Bachelor
Glomas, Master
Jazzmusiikki, instrumentti ja laulu
Jazzmusiikki, sävellys
Kansanmusiikki
Musiikkikasvatus
Musiikkikasvatus, 2,5-vuotinen maisteri
Musiikkiteknologia
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston yhteisiä opintojaksoja
Jazzmusiikin, kansanmusiikin ja popjazzin tasosuoritusten kuvaukset

Kieliopinnot, säveltapailun ja musiikinteorian sekä musiikinhistorian opintojaksot

Kieliopinnot, asetuksen mukaiset
Kieliopinnot, muut kuin asetuksen mukaiset
Säveltapailun ja musiikinteorian opintojaksot
Musiikinhistorian opintojaksot
 

Opetusohjelma

Sibelius-Akatemian lukuvuosien 2017-2018 opetustiedot löytyvät ASIOsta (ryhmäkalenteri ja opiskelijalukkari) ja WebOodista. Voit selata opetustietoja kirjautumatta sisään järjestelmiin.
 
Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2016–2017

Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmat 2016–2017

Tutkintovaatimukset

Tutkintorakenteet

Opintojaksokuvaukset

Opetusohjelmat

Sibelius-Akatemian lukuvuosien 2015–2016 sekä 2016-2017 opetustiedot löytyvät ASIOsta (ryhmäkalenteri ja opiskelijalukkari) ja WebOodista. Voit selata opetustietoja kirjautumatta sisään järjestelmiin.
 

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Teatterikorkeakoulu

Tutkinnot

Tanssiala

Tanssitaiteen kandidaatti, tanssit. kand.

Kandidaatin tutkinto (BA) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Tanssitaiteen maisteri, tanssit. maist.
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa.
 

Tanssitaiteen tohtori, tanssit. toht.

Tanssitaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.
 

Teatteriala

Teatteritaiteen kandidaatti, TeK

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Teatteritaiteen maisteri, TeM
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. 
 

Teatteritaiteen tohtori, TeT
Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.

Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelmat

Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelmat

Tutkintovaatimukset

Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 20152020

Maisteriohjelmien tutkintovaatimukset 2015–2020

Maisteriohjelmien tutkintovaatimukset 2019–2023

Tohtoriohjelman tutkintovaatimukset 2015–2020

Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma


Opetusohjelma 2018-2019


Koulutus- ja maisteriohjelmat sekä yksiköt ovat koonneet opetustarjonnan lukuvuosittaisiksi opetusohjelmiksi. Opetusohjelmat on julkaistu WebOodissa ohjelma- ja yksikkökohtaisissa oppaissa, joita pääsee selaamaan alla olevien linkkien kautta.

 

 

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Taideyliopiston yhteiset opinnot

Taideyliopistossa järjestetään kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteistä opetusta. Yhteinen opetus voi muodostua yksittäisistä kursseista, mutta tarjolla on myös akatemioiden yhteistä verkostomaista opetusta, joka voi muodostaa opintokokonaisuuden. Alta löydät tietoa lukuvuoden yhteisestä opetuksesta.

 

Lisäksi akatemiat kartoittavat omasta opetustarjonnastaan sellaisia kursseja, jotka on mahdollista avata muiden akatemioiden tutkinto-opiskelijoille. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Opiskelijan tulee tarvittaessa keskustella opintojaksojen soveltuvuudesta omaan tutkintoonsa omassa akatemiassaan. Liikkuvuuden lähtökohtana on se, että kurssit voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin.

Kieliopinnot

Kieliopinnot

Taideyliopiston akatemioissa järjestetään oman taiteenalan kielelle rakentuvia kursseja kieliopinnoissa sekä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä.

 

Pakollisten kieliopintojen lisäksi Taideyliopistossa tarjotaan täydentäviä kielikursseja, joilla opiskelija voi esimerkiksi valmistautua vaihto-opiskeluun. Lisäksi tarjolla on suomen kielen kursseja kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa valinnaisista kieliopinnoista löydät Taideyliopiston opinto-oppaasta.

 

Ammattina taiteilija – työelämätaidot

Ammattina taiteilija – työelämätaidot

Ammattina taiteilija – työelämätaidot

 

Taideyliopiston avoin kampus järjestää kaikille Taideyliopiston opiskelijoille suunnattuja työelämään valmentavia opintoja. Ammattina taiteilija -opinnot vaihtelevat lukuvuosittain.

 

Ajankohtaista tietoa työelämäopinnoista löydät WebOodin opinto-oppaista (Työelämäopinnot).

 

Taideyliopiston yhteisistä työelämään valmentavista opinnoista vastaa erikoissuunnittelija Mari Karjalainen (mari.karjalainen@uniarts.fi)

Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opintokokonaisuus

Kirjoittamisen opintokokonaisuus järjestää kursseja kolmella osa-alueella, jotka ovat

  • digitaalinen eli kokeellinen kirjoittaminen
  • taiteesta kirjoittaminen
  • luova kirjoittaminen perinteisissä genreissä

Kirjoittamisen opintokokonaisuus lähti liikkeelle Taidekirjoittamisen hankkeena Teatterikorkeakoulussa vuonna 2012 ja vuodesta 2013 alkaen se on edistänyt pysyviä rakenteita kirjoittamisen koulutukselle Taideyliopistossa.

Kirjoittaminen nähdään riippumattomana ja itsenäisenä taidemuotona, jonka kehittyminen nähdään itseisarvona. Kirjoittamisen opettaminen edellyttää aikaa, työrauhaa ja pitkäjänteisyyttä.

 

Lukuvuoden opetusohjelman löydät Taideyliopiston WebOodista (ei vaadi sisäänkirjautumista).

 

Kirjoittamisen opintokokonaisuuden tarjonnasta on mahdollisuus saada räätälöidysti opintopisteitä sivuainekokonaisuuden verran. Opintosuunnittelussa avustaa opintokokonaisuudesta vastaava lehtori Jusa Peltoniemi ja opintokoordinaattori Anna Heikkilä.

SAMA – Sound Art & Sonic Arts (in English)

SAMA – Sound Art & Sonic Arts (in English)

SAMA: Sound Art & Sonic Arts study module

The goal of SAMA is to examine sound as a wide-ranging form of contemporary art. The artistic practices and contexts of sound art stem from the fields of music, sound design, visual arts and performing arts. With its diverse areas of expertise, The University of the Arts offers an excellent environment as well as the necessary facilities for an interdisciplinary approach to Sound Art and Sonic Arts.

The education combines the knowledge of Uniarts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Artsstudy module aimed at developing mobility and collaboration between the academies.

 

Organizers

University of the Arts Helsinki is Finland's national university for the arts—the country's highest institution for fine art, theatre and music. SAMA is coordinated by the Open Campus, and planned jointly by Time and Space Arts at the Academy of Fine Arts, the Masters' Program of Sound at Theatre Academy Helsinki and the Department of Music & Technology at the Sibelius Academy.

 

Courses 2017-2019

During the academic year SAMA will be offering courses, workshops and seminars held by international and Finnish sound artists. The language of teaching is English. For additional information on the courses, requirements and enrollment instructions, please visit the Course catalogue in WebOodi.

Degree and exchange students at Uniarts Helsinki may sign up to the courses via WebOodi.

 

Studies for non-degree students and Open University

Students enrolled in other Finnish universities can apply to the courses via the JOO agreement (http://www.joopas.fi).

Select courses are available for students not currently enrolled in any Finnish University via the Open University. Students to these courses are primarily selected on the basis of a letter of motivation. For more information, visit the Open Campus website.

 

Contact information

Lecturer Ava Grayson (firstname.lastname@uniarts.fi)

Academic Affairs Coordinator Johanna Wahlström

SAMA – Sound Art and Sonic Arts
Taideyliopisto
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (20 op)

Opintokokonaisuus on taidehallinnon alan toimintaan ja tutkimukseen keskittyvä johdatus, joka on suunniteltu Taideyliopiston sivuainekokonaisuudeksi ja avoimiksi yliopisto-opinnoiksi kiinteässä yhteistyössä Sibelius-Akatemian Taidehallinnon maisteriohjelman kanssa. Opintokokonaisuus esittelee viidessä erillisessä opintojaksossa käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä.

 

Opetuksessa painottuu käytännön workshop-työskentely sekä vuorovaikutteinen oppiminen. Opiskelijat tekevät opintoihin liittyen oppimispäiväkirjan, joka on projektisuunnitelman muotoinen nivoutuen näin opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja opintokokonaisuus on rakennettu heidän erikoisosaamiseensa ja tietämykseensä nojaten. 

 

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa. Lisätietoa opetuksen aikatauluista päivitetään pian. Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joita voi myös suorittaa yksittäisinä:

 

  1. Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla (5 op) 
  2. Kulttuurin rahoitus (5 op) 
  3. Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys (5 op)
  4. Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet (5 op) 

 

Lukuvuoden ajankohtaiset kurssitiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.