Photo: Antti Savolainen

Antti-Ville Kärjä kulttuurisen musiikintutkimuksen professoriksi Seinäjoelle

Professuurilla vahvistetaan kulttuurin yhteyttä kaupunkisuunnitteluun ja alueelliseen hyvinvointiin

FT, dosentti Antti-Ville Kärjä on nimitetty kulttuurisen musiikintutkimuksen professorin tehtävään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan ja Seinäjoen yliopistokeskukseen 1.2.2019–31.1.2024. Professorina Kärjä lähtee tutkimaan muun muassa sitä, miten kulttuuriperinnöstä keskustellaan esimerkiksi Ilmajoen musiikkijuhlien, Provinssin ja Tangomarkkinoiden yhteydessä.

Musiikkitapahtumat ovat tutkitusti tärkeä osa Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja ne vaikuttavat myönteisesti asukkaiden, vierailijoiden ja elinkeinoelämän hyvinvointiin. Alueella halutaan jatkossakin panostaa kulttuuritapahtumiin osana kaupunkisuunnittelua. Professuuri vahvistaa Seinäjoen yliopistokeskuksen hyvinvoinnin ja luovuuden tutkimusosaamista. Sen erityisalana on luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin sekä musiikillisten ja muiden kulttuuristen käytäntöjen tutkimus ja kehittäminen. Kärjä lähtee tutkimaan, miten käsitykset musiikkiperinnöstä kytkeytyvät kulttuuriseen hyvinvointiin. Hän tarkastelee erityisesti musiikkiperinnön tuottamista ja hyödyntämistä suhteessa "kaupunkibrändäykseen", paikalliseen tapahtumatuotantoon sekä erilaisiin vähemmistöidentiteetteihin.

- Olen kiinnostunut siitä, minkälainen musiikkiperintö otetaan itsestään selvänä ja millaisiin musiikillisiin ilmiöihin suhtaudutaan vähättelevästi ja jopa vihamielisesti kulttuuriperintöä määriteltäessä. Paneudun myös siihen, miten yhteiskunnan erilaiset epämiellyttävät tekijät kuten rasismi vaikuttavat kulttuuri- ja musiikkiperinnön rakentumiseen, Kärjä toteaa.

Antti-Ville Kärjä (s. 1970) on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005 pääaineenaan musiikkitiede. Hänelle on myönnetty audiovisuaalisen mediamusiikin tutkimuksen dosentuuri Tampereen yliopistosta (2007) ja populaarimusiikin tutkimuksen dosentuuri Helsingin yliopistosta (2009). Ennen professorinimitystä Kärjä työskenteli Taideyliopiston Historiafoorumissa yliopistotutkijana. Kärjä on Suomen etnomusikologisen seuran puheenjohtaja sekä Kulttuurintutkimuksen seuran sekä International Association for the Study of Popular Music -järjestön hallitusten jäsen.

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professuurin hakuaika päättyi 10.8.2018. Määräaikaan mennessä tehtävää haki neljä henkilöä, joista kolme kutsuttiin Seinäjoella 9.1.2019 järjestettyyn julkiseen soveltuvuusnäytteeseen. Professuuri kuuluu Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettavaan Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan ja yhteistyöhön. Se on jatkoa vuosina 2002–2017 toteutetuille populaarimusiikin ja kulttuurisen musiikintutkimuksen professuureille ja kuuluu Etelä-Pohjanmaalla toimivaan viiden yliopiston monitieteiseen tutkimusverkosto Epanetiin.

Lisätiedot:
Varadekaani Elina Laakso
Antti-Ville Kärjä