Photo: Mikko Törmänen

FT Juha Ojala musiikin esittämisen tutkimuksen määräaikaiseksi professoriksi

FT Juha Ojala on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikin esittämisen tutkimuksen professoriksi ajalle 1.1.2020–31.12.2024. Hän toimii parhaillaan esittävän säveltaiteen tutkimuksen professorina Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa.

Ojala (s. 1964) on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2009 Helsingin yliopistossa. Oulun yliopisto on myöntänyt hänelle dosentin arvon. Ojala on toiminut muun muassa Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen professorina. Hänellä on laaja opetuskokemus lehtorina ja yliopistonlehtorina sekä laaja julkaisutoiminta. Ojalan tutkimus kattaa monia aihepiirejä musiikkikasvatuksesta semiotiikkaan ja säveltämisestä musiikkipolitiikkaan ja hän on tehnyt laajasti monialaista tutkimusyhteistyötä. Akateemisen tutkimuksensa lisäksi hän on myös muun muassa esiintynyt pianistina Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ojalan sävellystuotanto sisältää teoksia orkesterille, kamarimusiikkikokoonpanoille ja elektroniikalle. Hän on myös oululaisen nykymusiikkiseura Lokakuun perustajajäsen.

 

Musiikin esittämisen tutkimuksen professorin tehtäviin kuuluu muun muassa alan tutkimuksen näkemyksellinen kehittäminen, tutkimushankkeiden ja -ryhmien perustaminen, rahoituksen hankkiminen, opetus- ja ohjaustehtävät sekä vastuu tohtorikoulutuksen kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

– Sibelius-Akatemiassa korkeatasoinen taiteellinen, tieteellinen ja pedagoginen toiminta tarjoaa mielenkiintoisen ympäristön musiikin esittämisen tutkimukselle. Haluan olla mukana kehittämässä tutkimusyhteisöä, joka on perinteitä arvostavilla, kriittisillä ja luovilla tavoilla kiinni musiikin ja taiteen merkityksissä, käytännöissä ja niiden muutoksissa. Haluan omalta osaltani viedä eteenpäin tohtorikoulutuksen ohella myös avointa monialaista yhteistyötä.

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Musiikin esittämisen tutkimuksen professuuri sijoittuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikouluun, jonka tutkimus ja koulutus kohdentuu länsimaiseen taidemusiikkiin.

Hakuaika musiikin esittämisen tutkimuksen määräaikaiseen professorin tehtävään päättyi 3.4.2019. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 27 henkilöä, joista kolme kutsuttiin lokakuussa 2019 järjestettyyn julkiseen soveltuvuudenarviointitilaisuuteen. Ojalan nimitti tehtäväänsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemian dekaanin Kaarlo Hildénin esityksestä.

Lisätietoja:

Klassisen musiikin osaston dekaani Markus Utrio