Heidi Partti Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen määräaikaiseksi professoriksi

Musiikin tohtori Heidi Partti on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professorin määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2019-31.7.2023. Kyseessä on Lauri Väkevän toistaiseksi hoitama professuuri, josta Väkevä on vapautettu 31.7.2023 saakka toimiessaan Taideyliopiston vararehtorina.

Heidi Partti (s. 1976) on suorittanut Sibelius-Akatemiassa tohtorintutkinnon vuonna 2012 sekä maisterin tutkinnon vuonna 2008. Lisäksi hän on suorittanut soveltavan musiikkipsykologian maisterintutkinnon Roehamptonin yliopistossa vuonna 2009. Partti toimii parhaillaan Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen määräaikaisena professorina (2017–2019) sekä vastaavana tutkijana Euroopan komission rahoittamassa tutkimushankkeessa (2018–2020). Urallaan nopeasti edennyt Partti on laajasti verkostoitunut sekä osallistunut useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Lisäksi hänellä on taustallaan nopeasti kehittynyt ja määrätietoinen julkaisutoiminta.

Musiikkikasvatuksen professorin tehtävään sisältyy ensisijaisesti maisterintutkintoon liittyvien opinnäytteiden ohjausta sekä jossain määrin tohtoriopiskelijoiden opintojen ohjausta musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Professori osallistuu kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoiden tutkimusopintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen opettamiseen ja hänellä on kandidaatti- ja maisteritason opetuksen ja tieteellisen koulutuksen kehittämis -ja organisointivastuuta yhteistyössä muun opetus-, tutkimus- ja palveluhenkilöstön kanssa. Lisäksi professori osallistuu yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämiseen Taideyliopistossa. Professorin odotetaan toimivan aktiivisesti musiikkikasvatuksen alan vastuutehtävissä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä osallistuvan myös alan koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Musiikkikasvatuksen professuuria haki määräaikaan mennessä 8 henkilöä. Heistä neljä kutsuttiin soveltuvuutta arvioivaan tapaamiseen, joka koostui opetus- ja tutkimusvision esittelystä, opetus- ja ohjausnäytteestä ja haastattelusta.

Lisätiedot:

Elina Laakso, osastodekaani
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia