Kristiina Ilmonen ja Petteri Salomaa vakituisiksi professoreiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

Baritoni, musiikin tohtori Petteri Salomaa on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian laulutaiteen professoriksi ja kansanmuusikko, musiikin tohtori Kristiina Ilmonen kansanmusiikin professoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Sekä Salomaa että Ilmonen ovat hoitaneet professuurejaan määräaikaisesti vuodesta 2014 alkaen ja heidän tehtävänsä on päätetty vakinaistaa.

Baritoni Petteri Salomaa (s. 1961) on kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia oopperalaulajia. Hän on suorittanut Sibelius-Akatemiassa sekä musiikin maisterin tutkinnon vuonna 1989 sekä musiikin tohtorin tutkinnon vuonna 2003. Salomaa on esiintynyt eri oopperataloissa, tehnyt lukuisia rooleja ja yli 30 levytystä. Laulutaiteen professuuri on valtakunnallisesti ainoa alallaan. Sen erityisiä tehtävä- ja vastuualueita ovat Sibelius-Akatemian laulutaiteen koulutuksen tulevaisuusvision luominen, hyvien hakijoiden määrän nostaminen, Sibelius-Akatemian laulukoulutuksen kansainvälisen profiilin ja tunnettuuden vahvistaminen,  laulukoulutuksen ja yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, aineryhmä- ja akatemiarajat ylittävän yhteistyön ja synergian lisääminen sekä laulun aineryhmän sisäisen yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittäminen. Petteri Salomaa on myös Taideyliopiston tämänhetkisen hallituksen jäsen.

Kansanmuusikko Kristiina Ilmonen (s. 1966) on hoitanut Suomen ainoaa kansanmusiikin professorin tehtävää viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella elokuusta 2014. Ilmonen on aktiivinen, ansioitunut ja arvostettu opettaja ja taiteilija. Hän on toiminut perinteisen kansanmusiikin, nykykansanmusiikin ja improvisaation parissa kolmekymmentä vuotta ja erikoistunut muinaissuomalaisiin puhaltimiin sekä eri maiden lyömäsoittimiin. Ilmonen on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa eri opetustehtävissä, osastonjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1989. Hän valmistui musiikin maisteriksi kansanmusiikin osastolta 1996 ja musiikin tohtoriksi vuonna 2014. Viisivuotisen professorikautensa kuluessa Ilmonen on kehittänyt merkittävästi erityisesti kansanmusiikin tohtorikoulutusta ja sen orientoitumista taiteelliseen tutkimukseen. Hän on edistänyt kansanmusiikin koulutusta pitkäjänteisesti ja jatkanut samalla aktiivista taiteellista toimintaansa.

 

Lisätiedot:

Markus Utrio, osastodekaani
Klassisen musiikin osasto
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Elina Laakso, osastodekaani
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
­­