Tanja Johansson Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaaniksi

KTT Tanja Johansson on nimitetty Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaaniksi viisivuotiskaudeksi 2019–2024.

Varadekaanin tehtävään kuuluu musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston johtaminen, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä osaston henkilöstövastuu. Lisäksi varadekaani vastaa Seinäjoen yksiköstä. Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolla hallinnoidaan myös merkittävä määrä ulkopuolisen rahoituksen tutkimus- ja koulutuksenkehittämisprojekteja.

- Haluan työssäni edistää avointa keskustelua aineryhmien välillä ja Seinäjoen yksikön kanssa, päätöksenteon ennakoitavuutta sekä kannustavaa ilmapiiriä. Näin luomme turvallisen perustan uusille ja yllättävillekin avauksille taiteellisessa ja pedagogisessa työssä sekä tutkimuksessa, Johansson linjaa.

Tanja Johansson (s. 1975) on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Hankenilta 2010. Hänellä on myös Bachelor-tutkinto Art, Culture and Business Administration -ohjelmasta Tukholman Södertörn Högskolanista, musiikkipedagogin tutkinto Helsingin konservatoriosta sekä ekonomin tutkinto Hankenilta. Johansson on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2008 lähtien, ensin taidehallinnon lehtorina ja ohjelmavetäjänä ja sittemmin aineryhmän johtajana. Elokuusta 2015 hän on toiminut taidehallinnon professorina ja syksystä 2018 lähtien MuTri-tohtorikoulun johtajana.

Johanssonin perehdytys tehtävään aloitetaan tänä keväänä, toimikauden aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Nykyinen varadekaani Elina Laakso siirtyy asteittain vastaamaan kansainvälisen musiikkikasvatuksen International Society for Music Education World Conference -tapahtuman suunnittelusta.

Tehtävän hakuaika päättyi 28. lokakuuta 2018. Määräaikaan mennessä paikkaa haki 13 henkilöä. Varadekaanin nimittää tehtäviinsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildénin esityksestä.

Lisätiedot:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian henkilöstöpäällikkö Heli Grönholm