Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa keväällä 2020

Julkaisuhakuilmoitus - hakemukset 10.3.2020 mennessä 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu etsii keväällä 2020 uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle voi ehdottaa uusia teoksia julkaisuprosessiin, hakea niille rahallista avustusta julkaisutoimikunnan avustusperiaatteiden mukaisesti, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita. Julkaisutoimikunta myöntää avustusta julkaisuhankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina.

Rahallista avustusta voi hakea taitto- ja painokustannuksiin sekä kielentarkistukseen. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teokset julkaistaan ensisijaisesti sähköisinä, avoimina julkaisuina (Open Access).

Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja-, toimittaja- eikä käännöspalkkioita. Näiden kulujen kattamiseen tulee hakijan hakea ulkopuolista rahoitusta tai rahallista tukea Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman kautta. Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta ja sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää julkaisuhankkeelle sitovan rahoituksen vain kuluvan vuoden (2020) kuluihin. Tuleville vuosille voidaan myöntää ehdollinen rahoituspäätös Teatterikorkeakoulun vuosittain laadittavan budjetin puitteissa.

Julkaisutukea hakevaa pyydetään ilmoittamaan missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa toivoo teoksen julkaistavan. Hakijan tulee myös olla hakiessaan yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon julkaisuehdotuksesta julkaisutoimikunnalle. 

Teatterikorkeakoulun julkaisuluettelo, josta löytyy lisätietoa julkaisusarjoista

 • Hakemukset on toimitettava tiistaihin 10.3.2020 mennessä sähköpostilla pdf-tiedostona (1 kpl) toimikunnan sihteerille Michaela Brännille osoitteeseen:
 • Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle, julkaisuhakemuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä, lausunnon julkaisuehdotuksesta 3.4.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Julkaisutoimikunta pyrkii käsittelemään ja tekemään päätökset koskien julkaisuhakua huhtikuun 2020 kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa. Julkaisuprosessia valvoo julkaisutoimikunnan sihteeri, joka myös koordinoi käytännön toteuttamista ja neuvoo tekijöitä/kirjoittajia/toimittajia työn eri vaiheessa. Julkaisutoimikunta nimeää prosessin aikana asiatarkastajan aineistolle yhdessä sarjaa hallinnoivan tahon (koulutusohjelman) kanssa.

Lisätietoja: julkaisutoimikunnan sihteeri, asiantuntija Michaela Bränn, , puh 040 631 3553

HAKEMINEN

Hakemus (julkaisuehdotus) laaditaan yhtenä (1) pdf-tiedostona. Siinä toivotaan käyvän ilmi seuraavat asiat:

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Teoksen kuvaus lyhyesti: Teoksen nimi, kieli, sisältö, suunniteltu laajuus (sivumäärä), tiedot kirjoittajasta/-ista ja/tai toimittajasta.
 • Missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa teos toivotaan julkaistavan?
 • Tekstinäyte: Liitä hakemukseen esimerkiksi luku tai muu riittävän laaja osio (2–5 A4-sivua) ja alustava sisällysluettelo/synopsis
 • Kuvitus: Liitä mukaan alustava kuvitussuunnitelma (määrä, aineiston koostumus – kuvat, video yms.) sekä alustava selvitys aineistojen tekijänoikeuksista.
 • Teoksen kohderyhmä: Kenelle julkaisu on suunnattu, missä ovat sen potentiaaliset lukijat? Miten tämä teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?
 • Aikataulusuunnitelma, josta käy ilmi: tekstin ja mahdollisen kuvituksen kirjoitus/toimitusvaihe hakemuksen jättämisen hetkellä, milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi ja milloin aineisto on valmiina taittoon, mikä arvioitu julkaisuajankohta on?
 • Rahoitussuunnitelma/muut mahdolliset kustantajat: Erittele Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalta haettavan tuen määrä (mitä kuluja rahoituksen olisi määrä kattaa), julkaisemiseen haettu/saatu muu rahoitus (esimerkiksi Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman rahoitusosuus ja/tai ulkopuolinen rahoitus/apuraha yms.). Onko teoksella mahdollisesti jokin muu kustantajataho?
 • Kustannusarvio: Arvioi teoksen kokonaiskulut (kuvituskustannukset, kielenhuolto yms.) Graafinen työ, mahdollinen painattaminen, verkkoaineiston ohjelmoiminen, tai kielenhuolto kilpailutetaan julkaisutoimikunnan toimesta, mikäli hanke saa rahoituksen ja otetaan julkaisuprosessiin. Mikäli teos painetaan, on Teatterikorkeakoulun normaali painosmäärä 120 kpl. Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja-, toimittaja- eikä käännöspalkkioita.
 • Työn resursointi: Mitä osa-alueita tehdään mahdollisesti osana työsuhteita Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa? Entä mihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita (kielentarkistaminen yms.)?

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto julkaisuehdotuksesta

Hakijan tulee hakuvaiheessa olla yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta. Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti kirjahankkeita, joilla on jonkin Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman tuki, eli päätös osallistua julkaisuhankkeen resursointiin (sisältöprosessin tuki, mahdollinen rahallinen tuki). Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto toimitetaan ohjelman yhdyshenkilön toimesta julkaisutoimikunnalle 3.4.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Teatterikorkeakoulun julkaisuluettelo, josta löytyy lisätietoa julkaisusarjoista

Taideyliopiston avoin HELDA julkaisuarkisto

Esittävien taiteiden aloja käsittelevät verkko-oppimateriaalit