Tutkijoiden luentosarjassa syvennytään musiikkiin ihmisten välisenä yhteisenä kokemuksena

Tammikuussa 2020 käynnistyvässä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tutkijoiden luentosarjassa teemana on interaktio ja intersubjektiivisuus musiikissa: musiikki välittäjänä ihmisten välillä, yhteisenä tekemisenä ja kokemuksena. Neljän luennon sarja tarjoaa mahdollisuuden syventyä Sibelius-Akatemiassa parhaillaan tehtävään tutkimukseen, sen aiheisiin, tuloksiin, työmenetelmiin ja tekijöihin. Kukin luennoitsija käsittelee aihetta oman tutkimuksensa lähtökohdista, oman ilmaisunsa kautta, kielen ja/ tai musiikin keinoin. Jokaisessa sarjan osassa luennoi kaksi tutkijaa jonka jälkeen on varattu aikaa yleiselle keskustelulle.

Lisätietoja:
Otso Lähdeoja (MuTri-tohtorikoulu) 
Olga Heikkilä (DocMus-tohtorikoulu) 

 

Sibelius-Akatemian tutkijoiden luentosarja 2020

Luennoille on vapaa pääsy ja ne järjestetään Taideyliopiston Töölön kampuksella, vastikään remontoidussa Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen Kamarimusiikkisalissa (Pohjoinen Rautatiekatu 28).

 

17.1.2019 klo 13.00-15.30
Eero Hämeenniemi: Making thoughts audible. Meditative playing and listening as a shared experience
Alejandro Olarte: Performing electronic instruments: contributions to contemporary musicianship

28.2.2020, 13.00-15.30
Juha Ojala: Music as praxis, music as narrative, music as experience
Guadalupe López-Íñiguez: When Playing Great Is Not Enough: Developing Learner Identities In (Under)Graduate Classical Musicians

20.3.2020 13.00-15.30
Päivi Järviö: Historical performing practices embodied in the present - 18th-century French recit as example
Nykyhetkessä kehollistuvat historialliset esittämiskäytännöt - esimerkkinä 1700-luvun ranskalainen recit 
Eveliina Sumelius-Lindblom: Intersubjektiivisuuden merkitys tutkimuksessani ja taiteellisessa työssäni

17.4.2020  13.00-15.30
Heidi Partti (topic to be confirmed)
Saijaleena Rantanen: Musiikki työläisidentiteetin voimistajana amerikansuomalaisten siirtolaisten keskuudessa 1900-luvun alussa

 

30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta 

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin. Lisätietoja musiikin tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa: